PDA

Επιστροφή στο Forum : Έκτακτες Εισφορές & Αρνηση Πληρωμών


Σελίδες : [1] 2

Jarett
20-08-11, 11:32
Τρεις έκτακτες εισφορές σε ένα εκκαθαριστικό έρχονται μέσα στον Αύγουστο
- Από 300€ και πάνω η πρώτη δόση
- Το... φιρμάνι θα λάβουν όσοι έχουν εισόδημα από 12.000€ και πάνω
- Αν πληρώσετε εφάπαξ και έγκαιρα έχετε έκπτωση 5%
- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Τα ψέματα τελείωσαν και με το τέλος του καλοκαιριού έρχονται τα πρώτα ραβασάκια από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων προς όλους όσους έχουν εισόδημα από 12.000€ και πάνω ώστε να ξεκινήσουν να πληρώνουν την έκτακτη εισφορά που τους αναλογεί.

Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να αποστείλει εκκαθαριστικά σημειώματα, σε κάθε ένα από τα οποία θα «κρύβονται» τρεις έκτακτες εισφορές: αλληλεγγύης, αντικειμενικών δαπανών και επιτηδεύματος. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο φορολογούμενος να πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον 300€ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η πληρωμή, όπως ορίζει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, θα μπορεί να γίνει σε έξι μηνιαίες δόσεις, όχι χαμηλότερες από 300€ η κάθε μια.

Σε περίπτωση που η εισφορά βεβαιωθεί μέσα στον Αύγουστο, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου και μετά στο τέλος κάθε μήνα.
Αν πάντως κάποιος θελήσει να πληρώσει την εισφορά του εφάπαξ και μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, το κράτος θα του κάνει και έκπτωση 5%. Ακόμη κι αν το ποσό που θα πληρώνει δεν ξεπερνά τα 300€.

Αν η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων δε διαθέτει στοιχεία για την ορθή εκκαθάριση, τότε οι φορολογούμενοι, αν διαπιστώσουν λάθος κατά τη παραλαβή του εκκαθαριστικού σημειώματος, πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ, είτε αίτηση για διαγραφή μέρους ή ολόκληρου του ποσού που έχει βεβαιωθεί, είτε τροποποιητική δήλωση.

Ακολούθως, η εφορία μπορεί είτε να διαγράψει το ποσό είτε να κάνει νέα εκκαθάριση. Εξαρτάται από τις οδηγίες που θα δώσει στις ΔΟΥ το υπουργείο Οικονομικών.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Για την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό, τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο. Αυτό σημαίνει ότι ως εισόδημα θα λογίζεται πέραν εκείνου που προέρχεται από μισθούς, συντάξεις, παροχή υπηρεσιών και άλλες πηγές και εκείνο που προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσης, τα ειδικά επιδόματα όπως τα πολυτεκνικά, τις συντάξεις ακόμα και τις αναπηρικές με ελάχιστες εξαιρέσεις, τις αγροτικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, τα κέρδη από repos και μετοχές.

Εξαιρούνται μόνο μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί και σε όσους παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό πάνω από 80%, τα εφάπαξ από τα ασφαλιστικά ταμεία και οι αποζημιώσεις για απολύσεις, Επίσης, απαλλάσσονται από την εισφορά και οι μακροχρόνιοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ άνεργοι, στους οποίους όμως θα αποσταλούν ειδοποιητήρια για την καταβολή της εισφοράς λόγω αδυναμίας εντοπισμού τους και στη συνέχεια θα πρέπει να προσέλθουν στην εφορία με τα αναγκαία παραστατικά για να διαγράψουν την εισφορά.

Υπουργοί, υφυπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, γενικοί γραμματείς, βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες και ευρωβουλευτές θα καταβάλουν αυξημένη εισφορά με συντελεστή 5% επί του συνολικού ποσού εισοδήματός τους, εφόσον είχαν την παραπάνω ιδιότητα το 2010.

Το τέλος επιτηδεύματος, που φέτος θα είναι 300 ευρώ για όλους και από του χρόνου θα φτάνει τα 500 ευρώ, θα καταβάλλουν όλοι ανεξαιρέτως οι ελεύθεροι, επαγγελματίες, επιτηδευματίες, εμπορικές κερδοσκοπικές ή μη επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής (ομόρρυθμες, ΕΠΕ, ΑΕ κ.λπ.), κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών και άλλες.

Το τέλος θα κληθούν να πληρώσουν όσοι το 2010 είχαν δηλώσει εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα και εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ όσοι είχαν μηδενικά εισοδήματα θα ειδοποιηθούν από την εφορία να κάνουν διακοπή εργασιών ή αλλιώς θα κληθούν να καταβάλουν το τέλος.

Τα ποσά των εισφορών θα καταβληθούν σε έξι ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η καθεμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ, ενώ σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής όλου του ποσού παρέχεται έκπτωση 5%.

Ειδικές εξαιρέσεις εισοδημάτων

Εξαιρούνται από την εισφορά ειδικές περιπτώσεις εισοδημάτων, όπως οι αμοιβές των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι αγροτικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται με την παραγωγή και κανένα από τα ποσά που δηλώνονται στους κωδικούς 781-782 του εντύπου της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (E1) και αφορούν απόκτηση εισοδήματος από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτοκίνητα, ακίνητα καθώς και εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
Θα πληρώσουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις

Τέλος επιτηδεύματος θα κληθούν να καταβάλουν όλοι όσοι ασκούν επιτήδευμα ή επάγγελμα, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συμμετοχικές, κοινοπραξίες ΑΕ, ΕΠΕ, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, με βάση τα στοιχεία του μητρώου της ΓΓΠΣ. Οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις που ασκούσαν το επάγγελμα ή την επιχείρησή τους για ορισμένους μήνες μέσα στη χρήση 2010, υπάγονται στην επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, το οποίο περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες της λειτουργίας τους, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί δήλωση διακοπής δραστηριότητας.

Η βεβαίωση του τέλους επιτηδεύματος γίνεται από τη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου κατά τον χρόνο επιβολής του τέλους επιτηδεύματος. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη του τέλους επιτηδεύματος.

Το τέλος επιτηδεύματος δεν εκπίπτει ως δαπάνη για τον προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος. Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος όσοι φορολογούμενοι ασκούν επιτήδευμα ή ελεύθερο επάγγελμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

Για την εξεύρεση του πραγματικού πληθυσμού λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη γενική απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001. Η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος κρίνεται χωριστά για την έδρα και το κάθε υποκατάστημα της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Από 1% έως 4% για μισθωτούς, συνταξιούχους και επαγγελματίες

Ολοι οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, αγρότες και εισοδηματίες που με βάση τη φετινή φορολογική δήλωση είχαν πέρυσι εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ θα πληρώσουν εισφορά από 1% μέχρι και 4%, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους. Η εισφορά ορίζεται σε 1% για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 μέχρι 20.000 ευρώ, σε 2% για εισόδημα από 20.001 μέχρι 50.000 ευρώ, σε 3% για εισόδημα από 50.001 μέχρι 100.000 ευρώ και σε 4% για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η εισφορά δεν είναι κλιμακωτή, αλλά υπολογίζεται επί του συνολικού εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι για φορολογούμενο με εισόδημα 25.000 ευρώ η εισφορά δεν θα υπολογιστεί με 1% μέχρι τα 20.000 ευρώ και με συντελεστή 2% για το υπερβάλλον ποσό των 5.000 ευρώ, αλλά ο συντελεστής 2% θα αφορά ολόκληρο το εισόδημα. Συνεπώς θα κληθεί να πληρώσει 500 ευρώ (25.000Χ2%=500). Το ίδιο ισχύει και για φορολογούμενο με εισόδημα 13.000 ευρώ. Δεν θα πληρώσει 1% για τα 1.000 ευρώ πάνω από τα 12.000, αλλά 1% επί των 13.000 ευρώ, δηλαδή 130 ευρώ. Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται:

Αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης.
Οι εφάπαξ παροχές ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών, τα εφάπαξ βοηθήματα δημοσίων υπαλλήλων.
Οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και όσοι λαμβάνουν κατά τη χρήση 2011 επίδομα ανεργίας, έστω κι αν κατά τη χρήση 2010 είχαν εισόδημα, εφόσον δεν έχουν κατά τον χρόνο της βεβαίωσης πραγματικά εισοδήματα. Επειδή οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν είναι δυνατό να εξευρεθούν από τα στοιχεία που επεξεργάζεται η ΓΓΠΣ, προκειμένου οι φορολογούμενοι αυτοί να εξαιρεθούν από την καταβολή της ειδικής εισφοράς, μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος θα υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ αίτηση για νέα εκκαθάριση, με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ως μακροχρόνια άνεργοι ή ότι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποκτούν πραγματικά εισοδήματα.

ΠΩΣ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Σε ενιαίο εκκαθαριστικό τα ποσά των εισφορών και του τέλους

Οι εφορίες θα εκδώσουν ενιαίο εκκαθαριστικό στο οποίο θα εμφανίζονται χωριστά, έπειτα από υπολογισμό, τα ποσά της κάθε εισφοράς και του τέλους επιτηδεύματος, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται και στον υπόχρεο και παράλληλα ενημερώνει ηλεκτρονικά τις αρμόδιες ΔΟΥ για την εκκαθάριση και τους χρηματικούς καταλόγους.

Ο υπολογισμός των εισφορών υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία των αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2011 και το τέλος επιτηδεύματος με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2011 το τέλος επιτηδεύματος θα υπολογιστεί για επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα με δηλωθέντα εισοδήματα Δ' ή Ζ' πηγής (εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα), καθώς και για νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία οικονομικά έτη, εφόσον πληρούν κατά τα λοιπά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Για όσους επιτηδευματίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν έχει υπολογιστεί τέλος επιτηδεύματος λόγω της προηγούμενης παραγράφου, ενώ στο μητρώο εμφανίζονται για τη διαχειριστική περίοδο του 2010 ως ενεργές επιχειρήσεις, θα αποσταλούν από τη ΓΓΠΣ ατομικές ειδοποιήσεις προς ενημέρωσή τους, καθώς και το αντίστοιχο αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ, προκειμένου οι ίδιοι να υποβάλουν δήλωση διακοπής εάν έχουν διακόψει ή διαφορετικά να βεβαιωθεί το αναλογούν τέλος επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ.

Η βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών γίνεται από την αρμόδια ΔΟΥ με βάση τις αρχικές και συμπληρωματικές δηλώσεις, τα φύλλα ελέγχου και τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων. Αρμόδια ΔΟΥ των φυσικών προσώπων για την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης και αντικειμενικών δαπανών και του τέλους επιτηδεύματος θεωρείται η ΔΟΥ εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Σε 6 μηνιαίες δόσεις από 30 Σεπτεμβρίου

Το ποσό της οφειλής βεβαιώνεται συνολικά και καταβάλλεται σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση και η καθεμία από τις επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη αντίστοιχα.

Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 300 ευρώ, εκτός της τελευταίας.

Συνεπώς, αν η εισφορά βεβαιωθεί μέσα στον μήνα Αύγουστο, θα καταβληθεί η πρώτη δόση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011, η δεύτερη μέχρι 31 Οκτωβρίου, η τρίτη μέχρι 30 Νοεμβρίου, η επόμενη 31 Δεκεμβρίου κ.λπ.

Δικαίωμα
Σε περίπτωση που η δήλωση εκκαθαρίζεται και αποστέλλεται το εκκαθαριστικό σημείωμα μετά την παρέλευση του οικείου οικονομικού έτους, ο υπόχρεος δεν χάνει το δικαίωμα της καταβολής του φόρου σε δόσεις και της έκπτωσης στην εφάπαξ καταβολή.

Στις περιπτώσεις που η ΓΓΠΣ δεν διαθέτει στοιχεία για την ορθή εκκαθάριση, τότε οι υπόχρεοι φορολογούμενοι, εφόσον διαπιστώσουν λάθος, κατά την παραλαβή του εκκαθαριστικού σημειώματος υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ, κατά περίπτωση, είτε αίτηση για διαγραφή μέρους ή ολόκληρου του βεβαιωθέντος ποσού, είτε τροποποιητική δήλωση.

Διαγραφή
Η ΔΟΥ θα προβεί σε διαγραφή ή σε νέα εκκαθάριση, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από τη ΓΓΠΣ.

Το νέο ποσό που θα προκύπτει καταβάλλεται μόνο στη ΔΟΥ.

Δεν βεβαιώνεται το συνολικό ποσό του εκκαθαριστικού σημειώματος που τελικά οφείλεται, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα είκοσι επτά (27) ευρώ, αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 ΕΥΡΩ
Εκπτωση 5% για εφάπαξ εξόφληση

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής τού συνολικά οφειλόμενου ποσού του εκκαθαριστικού σημειώματος, μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 5% ακόμη κι αν πρόκειται για ποσά κάτω των 300 ευρώ.

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=92018&catid=13

korina1974
20-08-11, 11:51
Αν δεν τα πληρώσουμε τι θα γίνει ; Θα μας κλείσουν φυλακή :evil:; Μας κοροϊδεύουν :evil:; Με τι λεφτά ; Φέτος ούτε πετρέλαιο δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε :(.

Jarett
20-08-11, 11:59
Δεν θα μπορείς να πάρεις φορολογική ενημερότητα (αν δεν την χρειάζεσαι χέστηκες δηλαδή), θα μπαίνουν πρόστιμα πάνω στο ποσό και γενικώς είναι ΤΟΣΟ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ που τους έχω ικανούς για αυτόφορα.

Εμένα ο άντρας μου είναι άνεργος και είχα φρικάρει.
Γι'αυτό και έκανα bold ότι αναφέρετε περί ανέργων.

Το έβγαλα το θέμα πιο πολύ για να συζυτηθεί και από "νομικής" απόψεως , να ζητήσω γνώμες γιατί δεν έχω σκοπό να κάτσω με σταυρωμένα χέρια.

Αν μαζευτούν κάποιοι και το πάνε δικαστικά το θέμα, πιστεύω κάτι θα γίνει.
Αυτοί οι ξεφτιλισμένοι αύριο μεθαύριο μπορεί να κάνουν την εισφορά 20%. Τι θα γίνει κάθε φορά θα σκύβουμε το κεφάλι?

Αγαπητέ Τζέφρι (ακα γιωργάκη) άντε στην πατρίδα σου κι άσε κα'να Έλληνα να γίνει πρωθυπουργός....... και αν δεν ξέρεις ποιά είναι η πατρίδα σου να στο θυμήσουμε..... την ανακάλυψε ο Χριστόφος Κολόμβος.

(Σιχτίρια οι ξεφτιλισμένοι)

malecon
20-08-11, 14:06
Τελικά θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος κ όσοι κόβουν ΔΠΥ στις εταιρείες που εργάζονται; (ελεύθεροι επαγγελματίες τυπικά, μισθωτοί ουσιαστικά)

foubi
20-08-11, 14:34
Ρε παιδία θα μας τρελλάνουν? Harlow αν πηγαίνουν αυτόφωρο γι αυτά με βλέπω απ τους πρώτους μέσα γιατί δεν έχω σκοπό(και λεφτά) να δώσω μία... ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ... πως το λέμεεεε... πως να τους το πούμε να το καταλάβουν???... ειλικρινά απορώ πως τα σκέφτονται...

culte
20-08-11, 14:55
Τελικά θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος κ όσοι κόβουν ΔΠΥ στις εταιρείες που εργάζονται; (ελεύθεροι επαγγελματίες τυπικά, μισθωτοί ουσιαστικά)

εννοειται!

εμεις εχουμε να πληρωσουμε 2900 ωρε! νομιζω νομικα το ειχαν ψαξει πριν ψηφιστει καποιοι και το συμβουλιο επικρατειας το απεριψε..μπορει να επιβληθει λεει τετοια εισφορα σε περιπτωση "εθνικης αναγκης"" αι σιχτιρ!

ada9
20-08-11, 15:20
Κορίτσια οποία ξέρει ας μου πει!εγώ πολ μηχ άνεργη εδώ κ 1 χρόνο θα μου έρθει χαράτσι 300 ο άντρας μου είναι από το μάιο του 11 ταμείο ανεργίας εισόδημα το 2010 είχαμε 20000και κάτι ψιλά!θα πληρώσουμε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης? Η μόνο τα 300? Από τη δουλειά του μας χρωστάνε 10000 αν δεν μας τα δώσουν η μέρος από αυτα δεν έχουμε να πληρώσουμε! !!!κ θα πάρουν τα δώσουν@@@@ μας!!!Ε Λ Ε Ο Σ

ster
20-08-11, 17:33
Βρε κορίτσια, εμάς ακόμη δεν έχει εκκαθαριστεί η φορολογική μας δήλωση! Γιατί τόση καθυστέρηση; Εχει καθυστερήσει και σε καμία από σας;

ravT
21-08-11, 09:44
Εμείς για 10 ευρώ πάνω απ τα 20.000 θα πληρώσουμε 2%...
ΜΕ ΤΙ θα τους πληρώσουμε?
Να τα πληρώσουν αυτοί που τα έφαγαν και τα τρώνε ακόμα...

2αγοράκια
21-08-11, 10:25
Mας κανουν και τη χαρη να πληρωσουμε σε δοσεις...χαχαχα
τζαμπα πραγμα...

ηλιαχτιδα 78
21-08-11, 10:31
δεν ντρεπονται λιγο...εχουν ρουφηξει το αιμα του κοσμακι εδω και χρονια και ακομα ζητανε απο τον απλο λαο να δωσει οτι με τον ιδρωτα των γονιων του και τον δικο του εχει καταφερει! αυτο το σπιτι που εχουμε οσοι το εχουμε το εχουμε πληρωσει εδω και χρονια στην εφορια και στις εκτακτες εισφορες τους...:evil::evil::evil::evil: χθες ακουσα στο ραδιοφωνο πως εχουνε να παιρνουνε απο φορους 41 εκατομμυρια ευρω! απο καποια λαμογια σαν αυτα που μας κυβερνανε 3 δεκαετιες τωρα...!:shock::evil:

Jarett
21-08-11, 10:35
Το θέμα είμαι πως θα το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό.
Στην πράξη.

Έρχεται η ειδοποίηση....δεν την πληρώνουμε..... τι γίνεται?

Υπάρχει κα'να μέλος δικηγόρος, λογιστής, φοροτεχνικός που μας πει καμία γνώμη?

Άλλο να λέμε δεν πληρώνω και άλλο να μαζευτούνε 100 άτομα και να του πάνω (π.χ.) δικαστικά.

ravT
21-08-11, 11:04
Γιατί βρε harlow έχουμε να τα δώσουμε σε δικαστικό αγώνα ενάντια στο δημόσιο?

happymummy
21-08-11, 12:29
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=63167382
Και άλλες λεπτομέρειες περί του θέματος.:mad::mad:

culte
21-08-11, 15:04
Εμείς για 10 ευρώ πάνω απ τα 20.000 θα πληρώσουμε 2%...
ΜΕ ΤΙ θα τους πληρώσουμε?
Να τα πληρώσουν αυτοί που τα έφαγαν και τα τρώνε ακόμα...


οχι δεν θα πληρωσετε 2 αλλά 1 τοις εκατο...εχουν πει οτι αν εισαι κοντα στην αλλαγή της κλιμακας αφαιρεις το τί θα πληρωνες και αν πεφτεις σε χαμηλοτερη φορολογεισαι με την χαμηλοτερη..
για να στο κανω λιανα αν εσεις εχετε 20010 ευρω θα πληρωνατε 402 ευρω
δλδ 20010-402= 18608 πεφτεις δλδ στο ενα τοις εκατο..αρα φορολογεισαι με 1
δλδ 20010 x 1% = 201 euro

manoulina
21-08-11, 15:18
Τι χάλια είναι αυτά!!!! Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά.
Κι εμάς δεν έχει έρθει ακόμη η επιστροφή. Ουτε καν εκαθάρισση δεν έχει γίνει ακόμη. Τι θα μας κάνουν αν δεν πληρώσουμε? Ξέρει κανείς?

Tsitsiko
21-08-11, 16:05
Εμείς πάντως αποφασίσαμε να μην πληρώσουμε:rolleyes:
Τι θα μας κάνουν?? Θα μας βάλουν φυλακή??
Δεν έχω κύριε αλλά και αν είχα δεν θα πάρετε μια πλέον! Αρκετά!
Είμαι συμβ. με ΤΠΥ και ΤΕΒΕ στην ουσία μισθωτή με 600 ευρώ...
Δεν θα πληρώσουμε εμείς κορίτσια. Αν μας έρθει δε το ραβασάκι πριν την επιστροφή που περιμένω για τις παρακρατήσεις που μου κάνουν όλη τη χρονιά και για τις οποίες ήδη έχω φορολογηθεί (είναι δλδ χρήματα που μου χρωστάνε) θα πάμε εφορία και θα τους το δώσω πίσω. Να το κάνουν ότι νομίζουν:rolleyes:

Jarett
21-08-11, 17:33
Γιατί βρε harlow έχουμε να τα δώσουμε σε δικαστικό αγώνα ενάντια στο δημόσιο?

Όταν μας στείλουν τα ραβασάκι και δεν πληρώσουμε, να΄σαι σίγουρη ότι δεν θα το αφήσουν έτσι να περάσει αυτό.
Θα μπούμε πρόστιμα επί του ποσού και παρα-πρόστιμα και θα φτάσει το ποσό στα ύψη.
Και αν δεν έχεις περιουσιακά στοιχεία λες δεν γ......
Αν έχεις όμως έστω ένα σπίτι (με δάνειο έστω) και το αφήσεις έτσι απλήρωτο το χαράτσι αυτό, κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου.
Η εφορία δεν ξεχνάει ποτέ και τίποτε.............εκτός αν είσαι εφοπλιστής καναλάρχης κλπ.

Οπότε καλύτερα να κινηθούμε νομικά εκ των προτέρων ΜΑΖΙΚΑ παρά να τα βρούμε μετά μπροστά μας.

Και άλλον να πάω μόνη μου σ'ενα δικηγόρο και άλλο να μαζευτούμε 100 άτομα μαζί (πχ).

pashalitsa
21-08-11, 18:09
εννοειται!

εμεις εχουμε να πληρωσουμε 2900 ωρε! νομιζω νομικα το ειχαν ψαξει πριν ψηφιστει καποιοι και το συμβουλιο επικρατειας το απεριψε..μπορει να επιβληθει λεει τετοια εισφορα σε περιπτωση "εθνικης αναγκης"" αι σιχτιρ!


Άστα να πάνε!!! Κι εγώ ένα ραβασάκι γύρω στα 2850-2950 περιμένω!!! Με έχουν πιάσει τα διαόλια μου! Αφού είπα στον άντρα μου να κοιτάξει να ταξιδεύει και με κανένα ανασφάλιστο πλοίο γιατί θα μας ρουφήξουν το αίμα πια... Δε με νοιάζει αν θα χάσει συντάξιμο χρόνο, σάμπως και θα πάρουμε τη σύνταξη που πρέπει από το ΝΑΤ;;; Το πρώτο που κόβουν είναι οι μεγάλες συντάξεις, λες και είναι χαρισμένες και όχι ΔΟΥΛΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ!!!!!

ismeni
21-08-11, 18:27
δουλευα με ΑΠΥ. τελευταια απόδειξη κοπηκε δεκέμβριο του 2010.
αν κάνω διακοπή εργασιών τώρα (γιατι δε θα το χρησιμοποιήσω πια), θα πληρώσω πάλι έκτακτη εισφορά;

ravT
21-08-11, 18:52
Μπορεί να λέω και βλακεία αλλά αφού η εισφορά θα υπολογιστεί βάσει εκκαθαριστικού 2011 (αρα για εισοδήματα του 2010) μάλλον θα πληρώσεις...

malecon
22-08-11, 11:08
Τώρα άκουσα στην νετ ότι σύμφωνα με νομικούς το τέλος επιτηδεύματος είναι κεφαλικος φόρος δηλ αντισυνταγματικό κ θα κάνουν προσφυγές. Όμως πρέπει να το πληρώσουμε κ όταν εκδικαστούν οι προσφυγές βλέπουμε. Αυτό κατάλαβα γιατί χοροπηδαγε το καλικατζαρακι

manoulina
22-08-11, 11:19
Τρέχα γύρευε δηλαδή. Θα μας τα πάρουν τώρα καλά καλά και μετά θα κάνουν την πάπια. Να μη σου πω οτι θα ζητάνε κι άλλα.

kalamaraki
22-08-11, 11:25
Ωραια.....εμεις ειμαστε στο 500αρικο....μούρλια!

patousitsa
22-08-11, 13:48
ας μας δωσουνε πρωτα την επιστροφη φορου που μας χρωστανε εδω και καιρο!!!! και μετα βλεπουμε! αλλα βεβαια δεν τους εκατσε καλα με τις αποδειξεις και αρον αρον τον αποσυρανε το νομο. ρε παιδια δεν υπαρχει ιχνος ντροπης. πραγματικα σκαω! δεν ξερω τι αλλο πρεπει να μας κανουνε για να ξεσηκωθουμε πραγματικα. αμα δεν πληρωσει π.χ. κανενας μα κανενας θα μας βαλουνε ολους μεσα?! ! και που αραγε στις φυλακες που δεν υπαρχει καν χωρος για αυτους που πρεπει?! τεσπα. δεν συνεχιζω γιατι τσαμπα νευριαζω!

rkt
22-08-11, 13:48
Εγώ ένα 600άρι το έχω καβαντάρει..... Χώρια τη μείωση μισθού 50 ευρώ λόγω επιδόματος αλληλεγγύης το είπαμε? Αρα άλλα 600 ευρώ το χρόνο, κάθε χρόνο. Και βλέπουμε τι άλλο θα μας βάλουν.....
Κατά τα άλλα, παιδικό σταθμό δημόσιο δεν γιατί είμαστε πλούσιοι, εισητήρια κοινωνικού τουρισμού επίσης δεν, πάλι είμαστε πλούσιοι κια δεν ξέρω τι άλλο.....

Jarett
09-09-11, 12:00
Εμάς μας ήρθε ( του πατέρα μου ) το μπουγιουρντί.
Περιουσιακά στοιχεία δεν έχει.
Άμα δεν πληρώσει τι θα του του κάνουν?
Σε γέρο και άρρωστο άνθρωπο?

(Τ'ακούς σιχαμένε Γιωργάκη που είσαι ανίκανος και μαριονέτα των φίλων σου???? Ναι για σένα τα λέω "κύριε πρωθυπουργέ").

magdoulini
09-09-11, 12:14
Άμα δεν πληρώσει τι θα του του κάνουν?το μοναδικο που μπορω να σκεφτω ειναι οτι δεν θα μας δινουν φορολογικη ενημερωτητα...αλλιως,τι μπορουν να μας κανουν??

Jarett
09-09-11, 12:23
το μοναδικο που μπορω να σκεφτω ειναι οτι δεν θα μας δινουν φορολογικη ενημερωτητα...αλλιως,τι μπορουν να μας κανουν??

Και τι να την κάνει την φορολογική ενημερότητα ένας γέρος συνταξιούχος χωρίς περιουσιακά στοιχεία?

Αυτό ρωτάω τον σιχαμένο τον Γιωργάκη.................πως θα τα εισπράξεις ρε "φίλε" τα λεφτά?
θα χώσεις τους γέρους φυλακή?

ΜΑΡΙΤΑ
09-09-11, 12:24
Οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και όσοι λαμβάνουν κατά τη χρήση 2011 επίδομα ανεργίας, έστω κι αν κατά τη χρήση 2010 είχαν εισόδημα, εφόσον δεν έχουν κατά τον χρόνο της βεβαίωσης πραγματικά εισοδήματα. Επειδή οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν είναι δυνατό να εξευρεθούν από τα στοιχεία που επεξεργάζεται η ΓΓΠΣ, προκειμένου οι φορολογούμενοι αυτοί να εξαιρεθούν από την καταβολή της ειδικής εισφοράς, μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος θα υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ αίτηση για νέα εκκαθάριση, με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ως μακροχρόνια άνεργοι ή ότι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποκτούν πραγματικά εισοδήματα.
Δηλαδή πρέπει να πάρω μια βεβαίωση από τον οαεδ ότι είμαι εγγεγραμμένη στα μητρώα τους και να υπαβάλω στη δου αίτηση για νέα εκκαθάριση; Πριν μου έρθει το χαρτάκι ή μετά; Δούλευα μέχρι τις 30.11.2010 και από τότε είμαι στο ταμείο...το πρώτο ''μισθό'' από τον οαεδ τον πήρα το 2011 οπότε δεν εμφανίζεται πουθενά στη δήλωση που κάναμε για το 2010....δηλαδή εμείς που είμαστε στο ταμείο το 2011 θα πληρώσουμε πιο λίγα;;;

culte
09-09-11, 12:32
εγω παντως κορες εγγραφτηκα εδώ και θα το κυνηγήσω νομικα...

http://www.forologoumenos.gr/login.html

Jarett
09-09-11, 12:41
Μπράβο ρε κιουλτάκι, κάτι τέτοιο έψαχνα.
Κάνε ένα explain.
Δηλαδή γράφεσαι εκεί και συμμετέχεις μαζί με άλλους εγγεγραμμένους σε νομικές διαδικασίες?

culte
09-09-11, 12:44
Μπράβο ρε κιουλτάκι, κάτι τέτοιο έψαχνα.
Κάνε ένα explain.
Δηλαδή γράφεσαι εκεί και συμμετέχεις μαζί με άλλους εγγεγραμμένους σε νομικές διαδικασίες?

ακριβως..πχ όλοι οι ελευθεροι επαγγελματιες κατέφυγαν στο συμβούλιο της επικρατείας κατά του τέλους επιτηδευματος...

kokoraki
09-09-11, 12:47
Τελικά θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος κ όσοι κόβουν ΔΠΥ στις εταιρείες που εργάζονται; (ελεύθεροι επαγγελματίες τυπικά, μισθωτοί ουσιαστικά)

Εγώ είμαι τέτοια περίπτωση και ο άντρας μου. Μας ήρθε προχτές η λυπητερή....1480€ και για τους 2 :shock::shock::shock:.

Θέλω να πληρώσω - γιατί δε γίνεται να μην πληρώσω, δεν είναι προαιρετικό όπως η περαίωση - και να κάνω προσφυγή διότι το εισόδημα που δηλώνουμε έχει ήδη φορολογηθεί και έχουμε καταβάλλει τα απαιτούμενα. Τί θα πει "'εκτακτη εισφορά"??? Κι εγώ "εκτάκτως" θέλω 10.000€, θα μου δώσουν?

Ερώτηση: Αν δεν γραφτώ στο σύλλογο που λέει η Culte, και ας πούμε ότι κάποτε δικαιώνεται από το ΣτΕ, θα μπορώ να απαιτήσω επιστροφή των χρημάτων (και καλά ως δεδικασμένο πια) ή οχι? Σκέφτομαι ότι αν είναι τα 1480 που πρέπει να δώσουμε γίνουν άλλα τόσα με δικηγόρους, δε συμφέρει.

culte
09-09-11, 12:52
Ερώτηση: Αν δεν γραφτώ στο σύλλογο που λέει η Culte, και ας πούμε ότι κάποτε δικαιώνεται από το ΣτΕ, θα μπορώ να απαιτήσω επιστροφή των χρημάτων (και καλά ως δεδικασμένο πια) ή οχι? Σκέφτομαι ότι αν είναι τα 1480 που πρέπει να δώσουμε γίνουν άλλα τόσα με δικηγόρους, δε συμφέρει.

γιαυτο γραφεσαι στον συλλογο γιατι γινεται μαζική προσφυγή!

πληρώνεις μονο την εγγραφή των 15 ευρωωωωωωωωωωωωωω

kokoraki
09-09-11, 12:57
γιαυτο γραφεσαι στον συλλογο γιατι γινεται μαζική προσφυγή!

πληρώνεις μονο την εγγραφή των 15 ευρωωωωωωωωωωωωωω


Βρε λες????????

Αχ, τρέμει το χεράκι μου να πάω να τα σκάσω κανονικά.....

Α, ρε Γιώργο τί με κάμεις :x:x

culte
09-09-11, 13:00
Βρε λες????????

Αχ, τρέμει το χεράκι μου να πάω να τα σκάσω κανονικά.....

Α, ρε Γιώργο τί με κάμεις :x:x

κοιτα εχει γινει προσφυγή μόνο για το τέλος επιτηδεύματος (δλδ τα 300 που του χρόνου θα γίνουν 500) για την έκτακτη εισφορά δνε ξερω τί θα γίνει και αν μπορεί να γινει κατι...

Jarett
09-09-11, 13:02
Κατά τις επόμενες εβδομάδες, ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ, θα καταθέσει μαζική προσφυγή των μελών του, κατά των ατομικών σημειωμάτων τα οποία θα αρχίσουν να αποστέλλονται προς τους φορολογούμενους.
Λεπτομέρειες για τη μαζική προσφυγή και πληροφορίες για το πώς οι φορολογούμενοι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτή, θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, τόσο στο site του Συλλόγου (www.forologoumenos.gr), όσο και στον Τύπο.http://www.forologoumenos.gr/permalink/9432.html

malecon
09-09-11, 13:03
κοιτα εχει γινει προσφυγή μόνο για το τέλος επιτηδεύματος (δλδ τα 300 που του χρόνου θα γίνουν 500) για την έκτακτη εισφορά δνε ξερω τί θα γίνει και αν μπορεί να γινει κατι...
Θα πληρώσουμε ΚΑΙ του χρόνου ΄τέλος επιτηδεύματος? :confused::shock::shock::shock:
(ποστ #22, τελικά κάποιοι το έψαξαν και θα το προχωρήσουν)

Εντιτ: Ρε Harlow είναι ο Γιώργος στο parents και τον ρωτάς?

culte
09-09-11, 13:05
http://www.forologoumenos.gr/permalink/9432.html
τελειααααααααααααααααααα
Θα πληρώσουμε ΚΑΙ του χρόνου ΄τέλος επιτηδεύματος? :confused::shock::shock::shock:
(ποστ #22, τελικά κάποιοι το έψαξαν και θατο προχωρήσουν)

καλά ρε που ζεις?????? 500 θα το κανουν από του χρόνου και για πανταααααααααααα

Jarett
09-09-11, 13:11
Εντιτ: Ρε Harlow είναι ο Γιώργος στο parents και τον ρωτάς?

Κάπου πρέπει να πω κι εγώ τον πόνο μου ρε συ.
Ο Ψωμιάδης τον έβριζε το πρωί στο Elatte..........εγώ το βρίζω από δω μέσα.
Ο καθένας με ότι έχει πορεύεται:p:p:p

Ρώτησε ο ανίκανος ο Γιωργάκης τι κάνει ο πατέρας μου τα λεφτά της σύνταξής του?
Μήπως ξέρει ο άχρηστος ότι τα δίνει σε μένα τα περισσότερα γιατί ο άντρας μου είναι άνεργος και κάπως πρέπει να πληρώσουμε το δάνειο του σπιτιού μας?

Σιχτίρια Αμερικανάκι

culte
09-09-11, 13:14
τωρα μιλησα με τον "φορολογούμενο"

αν πετυχει λεει καταρχήν θα δικαιωθουν τα ονόματα των πολιτών που εχουν προσφύγει...οποτε ειναι σημαντικό να ειμαστε μεσα σε αυτούς..
το κοστος θα ειναι 30 ευρω περιπου και θα στελνουμε και τον αριθμό ειδοποιησης για το "ραβασάκι" που μας εχει ερθει...οποτε όλοι ντουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ

Jarett
09-09-11, 13:18
τωρα μιλησα με τον "φορολογούμενο"

αν πετυχει λεει καταρχήν θα δικαιωθουν τα ονόματα των πολιτών που εχουν προσφύγει...οποτε ειναι σημαντικό να ειμαστε μεσα σε αυτούς..
το κοστος θα ειναι 30 ευρω περιπου και θα στελνουμε και τον αριθμό ειδοποιησης για το "ραβασάκι" που μας εχει ερθει...οποτε όλοι ντουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ

Δεν προσφεύγουν αυτόματα όλοι όσοι είναι μέλης τους, εγώ αυτό κατάλαβα.
Και επίσης εκτός από τα1 5€ εγγραφή θέλουν κι άλλα 30?

culte
09-09-11, 13:19
Δεν προσφεύγουν αυτόματα όλοι όσοι είναι μέλης τους, εγώ αυτό κατάλαβα.
Και επίσης εκτός από τα1 5€ εγγραφή θέλουν κι άλλα 30?

αυτό δεν το ρωτησα...δεν εχω κανει ηλεκτρονική συνδρομή ακομη..για παρε και ρωτα εσύ!

DALIA
09-09-11, 13:20
Να'μαι και εγώ στην αναμονή για τα ραβασάκια...

ada9
09-09-11, 13:37
τωρα μιλησα με τον "φορολογούμενο"

αν πετυχει λεει καταρχήν θα δικαιωθουν τα ονόματα των πολιτών που εχουν προσφύγει...οποτε ειναι σημαντικό να ειμαστε μεσα σε αυτούς..
το κοστος θα ειναι 30 ευρω περιπου και θα στελνουμε και τον αριθμό ειδοποιησης για το "ραβασάκι" που μας εχει ερθει...οποτε όλοι ντουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ
Το κόστος θα είναι 30 + 15 της εγγραφής ή 30 σύνολο?Πως ξερουμε οτι στη συνέχεια δε θα γίνει 100-200-300...?
Πως πληρώνουμε την εγγραφή ?
Μεχρι πότε πρέπει να γραφτούμε?

culte
09-09-11, 13:46
Το κόστος θα είναι 30 + 15 της εγγραφής ή 30 σύνολο?Πως ξερουμε οτι στη συνέχεια δε θα γίνει 100-200-300...?
Πως πληρώνουμε την εγγραφή ?
Μεχρι πότε πρέπει να γραφτούμε?

θα βγει αναλυτική ενημερωση μεχρι την κυριακή το βραδυ λεει..

επισης εχει τηλεφωνο..μπορειτε να παρετε και σεις να ρωτησετε!!!

Jarett
09-09-11, 13:46
Μου ειπαν ότι μέχρι τις 3 το μεσημερι θα βγάλουν κάποια καινούργια ανακοίνωση στο σαιτ.
Και μάλλον την Κυριακή το μεσημέρι μια αναλυτική και καθοδηγητική ανακοίνωση.

drakomana
09-09-11, 13:48
Δεν είναι μόνο η φορολογική ενημερότητα.Αν δεν πληρώσεις δεν σου βγάζουν εκκαθαριστικό και όποιος θελήσει σε μια ανάγκη να βγάλει ένα δάνειο δεν θα μπορεί.Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλό αλλιώς δεν θα πλήρωνε κανένας.

mamavicky
09-09-11, 14:25
1300 EYRV το χαρατσι......:-x

ravT
09-09-11, 15:04
1ον που κατοχυρώνομαι εγώ ότι αυτά τα 15/30/45 ευρώ πάνε σε νομικό αγώνα? Και πως αν δεν μου ζητηθούν κι άλλα στη συνέχεια
2ον ο άνδρας μου σε προσφυγές κατά του δημοσίου έχει φάει τα χρόνια του ως τώρα. Προσφυγή του 2003 (μαζική ε...) δεν έχει καν εκδικαστεί ακόμα.
Εδώ μιλάμε για πράγματα που καίνε...
Ρε δεν έχουμε να φάμε, που θα τη βρούμε την έκτακτη εισφορά?
Οι αστυνομικοί θα πάρουν μισθό τέλος Σεπτέμβρη 800 ευρώ. Ζει οικογένεια με 800 ευρώ? Που θα βρω εγώ να σου δώσω και έκτακτη εισφορά?

rkt
09-09-11, 16:04
Και τι να την κάνει την φορολογική ενημερότητα ένας γέρος συνταξιούχος χωρίς περιουσιακά στοιχεία?

Αυτό ρωτάω τον σιχαμένο τον Γιωργάκη.................πως θα τα εισπράξεις ρε "φίλε" τα λεφτά?
θα χώσεις τους γέρους φυλακή?
Φοβάμαι, πως αν δεν πληρώσεις, αυτά βεβαιώνονται στην εφορία ως οφειλές, τοκίζονται κανονικότατα, και πέραν αυτών που σου είπα οι άλλες, κληρονομούνται και στα παιδιά ......

Θα πληρώσουμε ΚΑΙ του χρόνου ΄τέλος επιτηδεύματος? :confused::shock::shock::shock:
(ποστ #22, τελικά κάποιοι το έψαξαν και θα το προχωρήσουν)

Εντιτ: Ρε Harlow είναι ο Γιώργος στο parents και τον ρωτάς?

Εννοείτε καλέ. Τι το πέρασες το parents?
Αν δεν μπει κάθε πρωί ο Πρωθυπουργός, να ενημερωθεί από δω, στο Μαξίμου, ΔΕΝ παει....:lol::lol::lol:

Ωστε ξεκίνησαν και έρχονται ε?
Εν αναμονή. Εχω μία αγωνία.........:evil::(

Jarett
09-09-11, 16:19
Φοβάμαι, πως αν δεν πληρώσεις, αυτά βεβαιώνονται στην εφορία ως οφειλές, τοκίζονται κανονικότατα, και πέραν αυτών που σου είπα οι άλλες, κληρονομούνται και στα παιδιά ......


Αν δεν έχει περιουσιακά στοιχεία αυτός που χρωστάει, παπαρια θα πάρει η εφορία από τα παιδιά, πες τους.
Κάνεις και μια αποποίηση κληρονομιάς να'σαι σίγουρος.

Αυτή είναι η απορία μου γενικά.........από συνταξιούχους που δεν έχουν καμία περιουσία (ούτε ένα αμάξι) πως περιμένουν να τα εισπράξουν?????

(Γιωργάκη δεν μου απαντάς και στεναχωριέμαι:p:p:p:p)

Sam
09-09-11, 16:29
(Γιωργάκη δεν μου απαντάς και στεναχωριέμαι:p:p:p:p)

Δεν μπορεί τώρα είναι απασχολημένος διαλύει την θεσ/νίκη για ένα τριήμερο
μετά θα προσπαθήσουμε να την συμμαζέψουμε.Υπόσχομαι να εκτυπώσω το ερώτημα σου κι αύριο που θα πάω να γνωρίζω και τον αίαντα να του το παραδώσω:p

rkt
09-09-11, 17:01
Αν δεν έχει περιουσιακά στοιχεία αυτός που χρωστάει, παπαρια θα πάρει η εφορία από τα παιδιά, πες τους.
Κάνεις και μια αποποίηση κληρονομιάς να'σαι σίγουρος.

Αυτή είναι η απορία μου γενικά.........από συνταξιούχους που δεν έχουν καμία περιουσία (ούτε ένα αμάξι) πως περιμένουν να τα εισπράξουν?????

(Γιωργάκη δεν μου απαντάς και στεναχωριέμαι:p:p:p:p)
Ναι, αν δεν εχει περιουσία με μία αποποίηση ξεμπερδεύεις.

Ο Γιώργος είπαμε, το πρωι μπαίνει, όχι τώρα.....:lol:

malecon
09-09-11, 18:05
Αφού συνήλθα από το σοκ :shock::

καλά ρε που ζεις?????? 500 θα το κανουν από του χρόνου και για πανταααααααααααα

πιθανόν ο Γιώργος, που ως γνωστόν είναι πονηρός, να σκέφτηκε αυτό που σκέφτηκε και η Harlow

Έρχεται η ειδοποίηση....δεν την πληρώνουμε..... τι γίνεται?

και έτσι αποφασίστηκε να γίνει συμψηφισμός της επιστροφής φόρου με την έκτακτη εισφορά ;)
Έτσι θα αποφύγουν πολλούς που θα πουν "δεν πληρώνω" αλλά και δεν θα χρειαστεί να περιμένουν όσους θα καταφύγουν σε ρύθμιση και δόσεις... Λέω εγώ τώρα....

tzini
09-09-11, 23:29
για τα αμαξια-κυβικα-παλαιοτητα, τι παιζει?
ξερει κανεις κατι?

cristina112
10-09-11, 01:02
Ήρθε και στην θεία μου το ραβασάκι.Πιο πολλά θα πληρώσει τώρα,παρά όταν της ήρθε το εκκαθαριστικό της εφορίας.Πώς γίνεται αυτό??

ΠΕΖΗ
10-09-11, 01:09
Τα τσακωσαμε και εμεις σημερα...γμτ!! Αντε και καλο φουντο:-x:-x:-x:-x

ΠΕΖΗ
10-09-11, 01:10
1ον που κατοχυρώνομαι εγώ ότι αυτά τα 15/30/45 ευρώ πάνε σε νομικό αγώνα? Και πως αν δεν μου ζητηθούν κι άλλα στη συνέχεια
2ον ο άνδρας μου σε προσφυγές κατά του δημοσίου έχει φάει τα χρόνια του ως τώρα. Προσφυγή του 2003 (μαζική ε...) δεν έχει καν εκδικαστεί ακόμα.
Εδώ μιλάμε για πράγματα που καίνε...
Ρε δεν έχουμε να φάμε, που θα τη βρούμε την έκτακτη εισφορά?
Οι αστυνομικοί θα πάρουν μισθό τέλος Σεπτέμβρη 800 ευρώ. Ζει οικογένεια με 800 ευρώ? Που θα βρω εγώ να σου δώσω και έκτακτη εισφορά?


Μια απο τα ιδια, 2-3 φορες εχουμε δωσει κατι 30ρια για προσφυγες και ουτε που μας εχουν ενημερωσει τι εχουν γινει...απατεωνιες φουλ!!! οσο για τις περικοπες ειναι η μαυρη αληθεια δυστυχως

sofaki1978
10-09-11, 01:16
αχ εγω η δολια εβγαλα μονη μου τα ματια μου!!! :rolleyes::rolleyes:

απο μισθους ειχα 7.000 ευρω εισοδημα οποτε δεν θα πληρωνα.η Κα εξυπνη ομως εβαλα και στο πεδιο "ποσα που δεν φορολογουνται" τα επιδοματα του ικα και οαεδ που εαν ηθελα εβαζα.εεεε τα εβαλα και μετρανε και αυτα στο εισοδημα μου :-?:-?:-? emoticon Που αυτομαστιγωνετε καλε ?????

cristina112
10-09-11, 01:50
αχ εγω η δολια εβγαλα μονη μου τα ματια μου!!! :rolleyes::rolleyes:

απο μισθους ειχα 7.000 ευρω εισοδημα οποτε δεν θα πληρωνα.η Κα εξυπνη ομως εβαλα και στο πεδιο "ποσα που δεν φορολογουνται" τα επιδοματα του ικα και οαεδ που εαν ηθελα εβαζα.εεεε τα εβαλα και μετρανε και αυτα στο εισοδημα μου :-?:-?:-? emoticon Που αυτομαστιγωνετε καλε ?????
Η ειλικρίνεια σε έφαγε εσένα...δεν παραδειγματίζεσαι λίγο από αυτούς που μας κυβερνάνε..

ster
11-09-11, 12:57
Να ρωτήσω και εγώ κάτι. Ηρθε και στους γονείς μου η λυπητερή. Η μητέρα μου είχε πάρει το εφάπαξ της σύνταξης και το έχουν υπολογίσει και αυτό μέσα. Κάπου διάβασα όμως ότι το εφάπαξ δεν υπολογίζεται. Τελικά τι ισχύει; Εχει καμία ιδέα κάποια; Επίσης εγώ είμαι άνεργη από το 2009, ο σύζυγος εργάζεται, υπάγομαι στους μακροχρόνιους ανέργους;
Σε μένα και στον άντρα μου ακόμα δεν ήρθε καν το εκκαθαριστικό! Απαίσια κοινωνία, απαίσιο κράτος, απαίσιοι πολιτικοί.

cristina112
11-09-11, 17:12
Είχαν πει ότι θα φορολογηθούν μόνο αυτοί που έχουν εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ και όμως έστειλαν και σε άτομο που έχει 18.000.Τί γίνεται ρε παιδιά?

MINNI
11-09-11, 17:46
Φορολογούνται αυτοί που έχουν εισόδημα απο 8.000 και πάνω!!!
Για να πληρώσουμε όλοι φυσικά!!! Χάλια τα πράματα!

rkt
11-09-11, 17:52
Ποτέ δεν ειπαν πάνω από 30.000. Είναι από 12.000 ευρώ και πάνω, οι πάντες.....

culte
11-09-11, 17:57
και τωρα νεος φορος για οσους εχουν σπιτια μαζι με τον λογαριασμό της ΔΕΗ!!!!!!!

foubi
11-09-11, 17:57
τελικά βρε κορίτσια πάνω από 8.000 ή 12.000... πείτε και είμαι κάπου ανάμεσα

culte
11-09-11, 17:57
πανω απο 12.000...

foubi
11-09-11, 17:59
τελευταίο εκαθαριστικό? ουφφφφφ....culte μου να σε φιλήσω!

sofaki1978
11-09-11, 18:03
Ποτέ δεν ειπαν πάνω από 30.000. Είναι από 12.000 ευρώ και πάνω, οι πάντες.....ετσι ακριβως,το γραφει στις πρωτες σειρες του αρχικου ποστ.;)

rkt
11-09-11, 20:43
και τωρα νεος φορος για οσους εχουν σπιτια μαζι με τον λογαριασμό της ΔΕΗ!!!!!!!
Για λέγε για λέγε.....
Δηλαδή πόσα το τετραγωνικό?
Με πιάνει η έκτακτη εισφορά, ο φόρος επαγγελματιών, μειώθηκε ο μισθός με την εισφορά αλληλεγγύης, τώρα αυτό... Ελεος πια.:(

rkt
11-09-11, 20:45
Ο τίτλος είναι λάθος.
Δεν είναι έκτακτη εισφορά, είναι έκτακτες.
Και δεν είναι έκτακτες. Είναι μόνιμες.
Μόνιμες εισφορές να το πούμε.......:rolleyes:

tazi
11-09-11, 20:57
Εμάς μας ήρθε ( του πατέρα μου ) το μπουγιουρντί.
Περιουσιακά στοιχεία δεν έχει.
Άμα δεν πληρώσει τι θα του του κάνουν?
Σε γέρο και άρρωστο άνθρωπο?

(Τ'ακούς σιχαμένε Γιωργάκη που είσαι ανίκανος και μαριονέτα των φίλων σου???? Ναι για σένα τα λέω "κύριε πρωθυπουργέ").

Δυστuχώς harlow θα τα εισπράξουν απο την σύνταξη του!Δεν την γλυτώνει κανείς αν δεν είναι μεγάλο κεφάλι!

cristina112
11-09-11, 21:22
Ήθελα να'ξερα...αυτοί θα πληρώσουν αυτή την έκτακτη εισφορά??
Σαν ανέκδοτο ακούγεται...την ξέρω ήδη την απάντηση...

malecon
11-09-11, 21:45
Ήθελα να'ξερα...αυτοί θα πληρώσουν αυτή την έκτακτη εισφορά??
Σαν ανέκδοτο ακούγεται...την ξέρω ήδη την απάντηση...

Ο βενιζελος είχε πει ότι βουλευτές κλπ θα πληρώσουν 5% παρολο που δεν πρόκειται συνολικά για μεγάλο ποσό. Θα το πληρώσουν όμως για ηθικούς λόγους. Έτσι είχε πει, για να δούμε...

cristina112
11-09-11, 21:50
Εμείς τί ποσοστό πληρώνουμε?

cristina112
11-09-11, 21:52
Άκυρο,το είδα στο πρώτο ποστ.

love4four
12-09-11, 11:15
και τωρα νεος φορος για οσους εχουν σπιτια μαζι με τον λογαριασμό της ΔΕΗ!!!!!!!

έλα πάρε πάρε κυρία ... εδώωωωωω οι καλές βαλεριάνες !!!!

:-|:evil::sad:... πέρα από την πλάκα, είναι για πολύ ξύλο όλοι τους !!!!! Πού θα τα βρω η ζαβή .... εδώ για την ΔΕΗ και δεν αντέχω να ανοίγω τον φάκελο....

pk33
12-09-11, 12:02
Αυτά είναι τα ωραία της σοσιαλιστικής διακυβέρνησης του Τζέφρυ που κάποιοι τον ψηφισαν επειδή νόμισαν ότι ένα αργόσχολο πλουσιόπαιδο που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του θα ήταν καταλληλότερο από έναν χοντρό τεμπέλη.
Κάποιος θα πρέπει να πληρώνει για το μισθό των κηφήνων του Δημοσίου. Και αφού στην Ελλάδα έχουμε δαιμονοποιήσει και εξακολουθούμε να θεωρούμε διαβολικές τις άμεσες ξένες επενδύσεις, θα τα πληρώνουμε όλοι μας.

ster
12-09-11, 14:31
Bρε κορίτσια, τελικά το εφάπαξ της σύνταξης υπολογίζεται και αυτό μέσα για την έκτακτη εισφορά; Δεν μπορώ να βγάλω άκρη ούτε η μάνα μου.

Elli
12-09-11, 14:31
και τωρα νεος φορος για οσους εχουν σπιτια μαζι με τον λογαριασμό της ΔΕΗ!!!!!!!


Ε για μια φορά επιτέλους ας μην πληρώσει κανείς.
Τί άλλο πρέπει δηλαδή να μας κάνουν για το συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει πλεον να αντιδράσουμε αποτελεσματικά;

Με διαδηλώσεις στις πλατείες και δη και ειρηνικές δε βγαίνει τίποτα.Δεν κερδίζουμε τίποτα.

Ας καταδείξουμε πια όλοι μαζί ότι δεν έχουμε,δεν μπορούμε,δεν θέλουμε να πληρώσουμε.
Όλους μαζί τί μπορούν να μας κάνουν;

Πάντως εγώ δεν σκοπεύω να το πληρώσω.Στάνταρ.

kokoraki
12-09-11, 15:57
Πάντως εγώ δεν σκοπεύω να το πληρώσω.Στάνταρ.


Θα σου κόψουν το ρεύμα..... Τόσο απλά μας τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί...Για να έχουν "σιγουράκι" την πληρωμή του φεσιού....

Μετά από τόσα φέσια, εγώ από 1,72, έφτασα ύψος 4,188-) Γράφομαι στο Γκίνες να πάρω το ένα μύριο ή όχι????

sofaki1978
12-09-11, 16:05
Ε για μια φορά επιτέλους ας μην πληρώσει κανείς.
Τί άλλο πρέπει δηλαδή να μας κάνουν για το συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει πλεον να αντιδράσουμε αποτελεσματικά;

Με διαδηλώσεις στις πλατείες και δη και ειρηνικές δε βγαίνει τίποτα.Δεν κερδίζουμε τίποτα.

Ας καταδείξουμε πια όλοι μαζί ότι δεν έχουμε,δεν μπορούμε,δεν θέλουμε να πληρώσουμε.
Όλους μαζί τί μπορούν να μας κάνουν;

Πάντως εγώ δεν σκοπεύω να το πληρώσω.Στάνταρ.


καποιοι δεν γινεται να μην πληρωσουν απο επιλογη,θα πληρωσουν με το ετσι θελω :evil:.εμενα η εκκαθαριση δεν εχει γινει ακομα και την εκτακτη εισφορα θα μου την κρατησουν απο μονοι τους απο την επιστροφη φορου.τουλαχιστον ετσι γραφτηκε.....

manoulina
12-09-11, 16:07
Κι εμένα η εκκαθάριση δεν έχει γίνει ακόμη. Αλλά τι να πεις??? Οταν είναι να μας δώσουν τα λεφτά που έχουμε ήδη δώσει....όχι οτι είναι κι απο την τσέπη τους, κάνουν τις πάπιες και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Οταν όμως είναι να τα πάρουν, παίρνουν κεφάλια!!! Τα γουρούνια!!!

#ΕΛΕΝΑ#
12-09-11, 16:37
κοριτσια για πειτε μου κατι ο συζυγοε μησθ/τος με ετησιο εισ 5600 εγω με συνολο δηλ εισοδημα 230 ευρω κ τα δικαμου αυτοτ,φορ.ποσα 5000 ειναι τα χρηματα του 6ηνου που πηρα περυσι κ 2200 επιδομα ανεργιας..θα πρεπει να πληρωσω κ εγω εισφορα? να παω αν ειναι αμεσως να πεσω στο γκρεμο...

βασ32
12-09-11, 16:43
Ελενα ρωτα καλυτερα το λογιστη σας

ειστε ελευθεροι επαγγελματιες???? ετσι που ταλες μάλλον δεν πληρωνετε γιατι ειστε κατω απο 12000 αλλα ρωτα λογιστη

Εμας πάντως μας ηρθε σημερα το ραβασακι.

Ναπανε να πνιγουν. Αυξάνουν την ανεργια στο κατακορυφο και θελουν λεφτα απο ποιους???απο τους ανεργους???????????:-x:-x:-x

lop
12-09-11, 18:44
η έκτακτη εισφορά συμψηφίζεται όταν έχεις επιστροφή φόρου πάνω από 1500€. Αν έχεις κάτω απο 1500 την πληρώνεις κανονικά στην προσθεσμία σου (γιατί έχεις τόκους αλλιώς) και εισπράτεις την επιστροφή όταν σου έρθει.

manoulina
12-09-11, 22:35
Ναι αλλά αφού την κρατάνε απο την επιστροφή μας, μας κάνουν την έκπτωση του 3% ???

#ΕΛΕΝΑ#
12-09-11, 23:31
Ελενα ρωτα καλυτερα το λογιστη σας

ειστε ελευθεροι επαγγελματιες???? ετσι που ταλες μάλλον δεν πληρωνετε γιατι ειστε κατω απο 12000 αλλα ρωτα λογιστη

Εμας πάντως μας ηρθε σημερα το ραβασακι.

Ναπανε να πνιγουν. Αυξάνουν την ανεργια στο κατακορυφο και θελουν λεφτα απο ποιους???απο τους ανεργους???????????:-x:-x:-x

οχι δεν ειμαστε ελευθεροι μησθοτος ο συζυγος εγω ανεργη... ισχει μονο για ελευθερους, γιατι νομιζω πως κατι ακουσα οτι ειναι για ολους θα πω να ρωτησει το λογιστη ο συζυγος... αλλα οπως κ να εχει απο που να κοψουμε αλλο για να δωσουμε...

rkt
14-09-11, 11:24
Τέλος επιτηδεύματος πληρώνουν ΜΟΝΟ οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Εκτακτη εισφορά πληρώνουν όλοι όσοι δήλωσαν εισόδημα για το 2010 από 12.000 και πάνω.

Χαράς ευαγγέλια. Τώρα θα πληρώσουμε και φόρο για το σπίτι......:evil::evil:
Λαμπρά....
Να δω τι άλλο......:rolleyes:

#ΕΛΕΝΑ#
14-09-11, 11:28
ναι τωρα το καταλαβα,,απλα δεν τα διαβασα ολα δεν ειχα χρονο κ με επιασε η καρδια μου με τετοιο μησθο να πληρωσω κ αλλα θα τρελαθω...παντως στην αδερφη μου σημερα ηρθε απο την εφορια να πληρωσει 168 ευρω...δεν ειναι ελευθερος επαγγελματιας απλα εχουν πανω απο 12.000 εκκ βασικα καποια ευρω πανω κ δεν την γλιτωσαν...

sabrina
14-09-11, 11:50
οσον αφορα το τελος επιτηδευματος.....απορια

ειχα διαβασει καπου οτι ειναι για μετα το 5 ετος ασκησης του επαγκελματος,
και σημερα γκουκλαρισα και το ξαναειδα
http://www.alfavita.gr/artro.php?id=37311

κατω κατω το λεει,

να ισχυει αυτο????

malecon
14-09-11, 11:55
οσον αφορα το τελος επιτηδευματος.....απορια

ειχα διαβασει καπου οτι ειναι για μετα το 5 ετος ασκησης του επαγκελματος,
και σημερα γκουκλαρισα και το ξαναειδα
http://www.alfavita.gr/artro.php?id=37311

κατω κατω το λεει,

να ισχυει αυτο????
Ο άντρας μου έκανε έναρξη γύρω στον Οκτώβριο του 2009. Χτες μας ήρθε το εκκαθαριστικό για έκτακτη εισφορά & τέλος επιτηδεύματος και ΔΕΝ έχει 300άρι για αυτόν (...σε αντίθεση με εμένα που θα το πληρώσω :evil:)

sabrina
14-09-11, 12:09
μαζι στο ιδιο χαρτι ειναι η εισφορα και το τελος?????

malecon
14-09-11, 12:15
μαζι στο ιδιο χαρτι ειναι η εισφορα και το τελος?????
Ναι, έχει έναν πίνακα και συμπληρώνονται τα πεδία που πρέπει να πληρώσει ο κάθε φορολογούμενος. Νομίζω πως αν μπεις στο gsis μπορεις να δεις το εκκαθαριστικο ηλεκτρονικα

sabrina
14-09-11, 12:18
Ναι, έχει έναν πίνακα και συμπληρώνονται τα πεδία που πρέπει να πληρώσει ο κάθε φορολογούμενος. Νομίζω πως αν μπεις στο gsis μπορεις να δεις το εκκαθαριστικο ηλεκτρονικα

ευχαριστω!!!

τι να πω , εκανα εναρξη το 2008 μακαρι να την γλιτωσω ,
αλλα ανυσυχω γιατι ειχα κανει εναρξη παλι το 2005 αλλα εκανα διακοπη μετα απο 5 μηνες!!!

4 U
14-09-11, 12:20
η έκτακτη εισφορά συμψηφίζεται όταν έχεις επιστροφή φόρου πάνω από 1500€. Αν έχεις κάτω απο 1500 την πληρώνεις κανονικά στην προσθεσμία σου (γιατί έχεις τόκους αλλιώς) και εισπράτεις την επιστροφή όταν σου έρθει.

Ναι αλλά αφού την κρατάνε απο την επιστροφή μας, μας κάνουν την έκπτωση του 3% ???

Επιστροφή φόρου είχαμε περίπου 700€, το χαρτί για να εισπράξουμε δεν το έχουμε λάβει ακόμα.... η έκτακτη εισφορά όμως ήρθε πριν απο 2-3 μέρες. Πήγε λοιπόν ο σύζυγος εφορία, εβαλε τις φωνες και του έκαναν συμψηφισμό επιτόπου!!! μας έκαναν και την έκπτωση;-)... μήπως να πάτε εφορία? (ελπίζω να βοήθησα και καλό κουράγιο σε όλους μας!)

elenanikou
14-09-11, 12:25
Επιστροφή φόρου είχαμε περίπου 700€, το χαρτί για να εισπράξουμε δεν το έχουμε λάβει ακόμα.... η έκτακτη εισφορά όμως ήρθε πριν απο 2-3 μέρες. Πήγε λοιπόν ο σύζυγος εφορία, εβαλε τις φωνες και του έκαναν συμψηφισμό επιτόπου!!! μας έκαναν και την έκπτωση;-)... μήπως να πάτε εφορία? (ελπίζω να βοήθησα και καλό κουράγιο σε όλους μας!)

Ακριβώς το ίδιο θέμα έχω και εγώ! Εκκαθαριστικό δεν μου ήρθε ακόμα, αλλά η εισφορά κατεύθασε πριν καναδυο μέρες. Σε ποιο τμήμα της εφορίας απευθύνθηκε; Στο εισόδημα πρέπει να πάω; Σίγουρα έχω επιστροφή. Θα ξέρουν αυτοί στην εφορία να μου πουν το ποσό της επιστροφής μου για να γίνει ο συμψηφισμός; Είναι πολύ άδικο όλο αυτό που γίνεται!

4 U
14-09-11, 12:32
Ακριβώς το ίδιο θέμα έχω και εγώ! Εκκαθαριστικό δεν μου ήρθε ακόμα, αλλά η εισφορά κατεύθασε πριν καναδυο μέρες. Σε ποιο τμήμα της εφορίας απευθύνθηκε; Στο εισόδημα πρέπει να πάω; Σίγουρα έχω επιστροφή. Θα ξέρουν αυτοί στην εφορία να μου πουν το ποσό της επιστροφής μου για να γίνει ο συμψηφισμός; Είναι πολύ άδικο όλο αυτό που γίνεται!

εμεις είχαμε λάβει το εκκαθαριστικο-ειδοποίηση, αλλά με αυτό δεν μπορείς να εισπράξεις επιστροφή φόρου απο την τραπεζα (εχει επάνω μια επισημανση στην οποία αναγράφεται ότι για το επιστρεφόμενο ποσό θα λάβεις ειδοποίηση απο τη ΔΟΥ σου) -έτσι γνωρίζαμε το ποσό επιστροφής μας και με χαρτί αυτό + την εκτακτη εισφορά πήγε στη ΔΟΥ μας και του έκαναν επιτόπου τον συμψηφισμό. Στη θέση σου θα περίμενα έως και το τέλος της άλλης εβδομάδας μήπως το λάβω (εξάλλου η εκτ. εισφ. είναι για κατάθεση 30/9)

elenanikou
14-09-11, 12:40
Ευχαριστώ για την απάντησή σου!!:-P

cristina112
14-09-11, 13:03
Σίγουρα έχω επιστροφή. Θα ξέρουν αυτοί στην εφορία να μου πουν το ποσό της επιστροφής μου για να γίνει ο συμψηφισμός; Είναι πολύ άδικο όλο αυτό που γίνεται!


Φαντάσου πόσο άδικο είναι για εμάς που όχι μόνο δεν είχαμε επιστροφή,αλλά πληρώσαμε και από πάνω,όχι γιατί είμαστε πλούσιοι,αλλά γιατί δεν έχουμε παιδιά,ώστε να έχουμε ελαφρύνσεις...

rkt
14-09-11, 14:04
ναι τωρα το καταλαβα,,απλα δεν τα διαβασα ολα δεν ειχα χρονο κ με επιασε η καρδια μου με τετοιο μησθο να πληρωσω κ αλλα θα τρελαθω...παντως στην αδερφη μου σημερα ηρθε απο την εφορια να πληρωσει 168 ευρω...δεν ειναι ελευθερος επαγγελματιας απλα εχουν πανω απο 12.000 εκκ βασικα καποια ευρω πανω κ δεν την γλιτωσαν...
168 ευρώ, σημαίνει δηλωθέν εισόδημα 16.800, οπότε δεν είναι λίγο πάνω από 12.000.;)
Ο συντελεστής είναι 1%

travellingmum
14-09-11, 14:26
168 ευρώ, σημαίνει δηλωθέν εισόδημα 16.800, οπότε δεν είναι λίγο πάνω από 12.000.;)
Ο συντελεστής είναι 1%

εμας γιατι μας εβαλαν 2% συντελεστη;

Εβαλαν ρε παιδια φορο επιτηδευματος και σε μενα και στον αντρα μου ξεχωριστα! Να ανφερω οτι η "επιχειρηση" του αντρα μου ειναι ανενεργη και υπαρχει μονο για ασφαλιστικους λογους. Και ολα αυτα +την εκτακτη εισφορα... Εχει γινει καποιο λαθος ή καλα τα λεει ο ποιητης;

Και δεν εχουμε και μεγαλο εισοδημα...

zouzounel
14-09-11, 14:28
Οσες δεν εχετε παρει το μπουγιουρντί και κανετε δηλωση Online μπορείτε μεσω του gisis.gr να δειτε τι θα σας ερθει.

αχ εγω η δολια εβγαλα μονη μου τα ματια μου!!! :rolleyes::rolleyes:

απο μισθους ειχα 7.000 ευρω εισοδημα οποτε δεν θα πληρωνα.η Κα εξυπνη ομως εβαλα και στο πεδιο "ποσα που δεν φορολογουνται" τα επιδοματα του ικα και οαεδ που εαν ηθελα εβαζα.εεεε τα εβαλα και μετρανε και αυτα στο εισοδημα μου :-?:-?:-? emoticon Που αυτομαστιγωνετε καλε ?????

κι εγώ το ίδιο εχω κανει
στην αρχή τραβαγα τα μαλλιά μου
μετά διαβασα το ειδοποιητήριο (που τυπωσα μονη μου μεσω του gisis, δεν εχω παραλαβει το πρωτοτυπο ακομα) και λεει οτι εαν επιβληθηκε εισφορα σε παροχες ταμείων προνειας και ασφαλιστικών οργανισμών κλπ να υποβάλλετε στη ΔΟΥ αιτηση για νεα εκκαθάριση
Οπότε αυριο πρωί πρωί βουρρρρ για την εφορία


Επιστροφή φόρου είχαμε περίπου 700€, το χαρτί για να εισπράξουμε δεν το έχουμε λάβει ακόμα.... η έκτακτη εισφορά όμως ήρθε πριν απο 2-3 μέρες. Πήγε λοιπόν ο σύζυγος εφορία, εβαλε τις φωνες και του έκαναν συμψηφισμό επιτόπου!!! μας έκαναν και την έκπτωση;-)... μήπως να πάτε εφορία? (ελπίζω να βοήθησα και καλό κουράγιο σε όλους μας!)

κι εμεις την επιστροφή περιμένουμε
πού πρεπει να παω να ρωτήσω, στο "εισόδημα"?


Αντε, περαστικά μας!

malecon
14-09-11, 14:34
εμας γιατι μας εβαλαν 2% συντελεστη;

Εβαλαν ρε παιδια φορο επιτηδευματος και σε μενα και στον αντρα μου ξεχωριστα! Να ανφερω οτι η "επιχειρηση" του αντρα μου ειναι ανενεργη και υπαρχει μονο για ασφαλιστικους λογους. Και ολα αυτα +την εκτακτη εισφορα... Εχει γινει καποιο λαθος ή καλα τα λεει ο ποιητης;

Και δεν εχουμε και μεγαλο εισοδημα...
1% ειναι μέχρι 20.000. Από 20.000 πάει 2%:
Η εισφορά ορίζεται σε 1% για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 μέχρι 20.000 ευρώ, σε 2% για εισόδημα από 20.001 μέχρι 50.000 ευρώ, σε 3% για εισόδημα από 50.001 μέχρι 100.000 ευρώ και σε 4% για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.Λογικά, εφόσον δεν έχετε κλείσει τα βιβλια της επιχειρησης έρχεται τέλος επιτηδευματος.
Σε εσένα γιατί ήρθε? Είστε μηπως συνέταιροι?

cristina112
14-09-11, 14:35
[QUOTE=zouzounel;2140274]Οσες δεν εχετε παρει το μπουγιουρντί και κανετε δηλωση Online μπορείτε μεσω του gisis.gr να δειτε τι θα σας ερθει.


Πού ακριβώς το έχει?

zouzounel
14-09-11, 14:39
εδω:
http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html
επιλεγεις την πρωτη επιλογή που λεει:
"ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φορου"
κανεις log in με τα στοιχεία σου και... βουαλα!

kalamaraki
14-09-11, 14:43
εδω:
http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html
επιλεγεις την πρωτη επιλογή που λεει:
"ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φορου"
κανεις log in με τα στοιχεία σου και... βουαλα!

μπουχαχχαχααχαχ

993ευρω τα δικά μας......με την έκπτωση

944ευρω!!

τέλεια....παει το τριήμερο της 28ης που κανόνιζα.....

Nefelirene
14-09-11, 14:43
Βρε κορίτσια εμάς η επιστρόφη μας ηρθε σήμερα και είναι γύρω στα 1,100 € απο οτι θύμαμαι και ή εκτακτη εισφορά είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα 300 € για να έχω αυτή την έκπτωση 3% που λέτε πρέπει να εισπράξω την εκκαθάριση και μετα να παω εφορία για να πληρώσω την εκτακτη εισφορά ή καυτευθειαν στην τράπεζα να κάνω και τα 2και η έκπτωση γίνεται αυτόματα στην τράπεζα ή δεν ισχύει για εμάς και είναι απο 1.500 € και πάνω ποσό επιστροφής αυτή η έκπτωση?

ster
14-09-11, 14:44
Ξέρει κάποιος τι γίνεται όταν έχει γίνει λάθος στην έκτακτη εισφορά (φορολόγησαν κάτι που δεν έπρεπε) και πρέπει να πάς στην ΔΟΥ να ζητήσεις καινούργια εκκαθάριση; Εχει μπεί κανείς σε αυτή την διαδικασία;

zouzounel
14-09-11, 14:48
μπουχαχχαχααχαχ

993ευρω τα δικά μας......με την έκπτωση

944ευρω!!

τέλεια....παει το τριήμερο της 28ης που κανόνιζα.....

822,60 εμείς... με την εκπτωση 781,47, σωθήκαμε μιλαμε! ξερεις πόσες πανες θα παρω με 41,13 ευρώ???
ποιο τριήμερο... αστα να πανε...


Βρε κορίτσια εμάς η επιστρόφη μας ηρθε σήμερα και είναι γύρω στα 1,100 € απο οτι θύμαμαι και ή εκτακτη εισφορά είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα 300 € για να έχω αυτή την έκπτωση 3% που λέτε πρέπει να εισπράξω την εκκαθάριση και μετα να παω εφορία για να πληρώσω την εκτακτη εισφορά ή καυτευθειαν στην τράπεζα να κάνω και τα 2και η έκπτωση γίνεται αυτόματα στην τράπεζα ή δεν ισχύει για εμάς και είναι απο 1.500 € και πάνω ποσό επιστροφής αυτή η έκπτωση?

κοριτσι με μπερδεψες
πόσο ειναι η εκτακτη εισφορά σας στο σύνολο? μηπως 300 ευρώ ειναι η πρωτη δοση?
αν δεις το εκκαθαριστικό γραφει "για ολικη πληρωμή" τοσο και εκπτωση τοση
"για πληρωμη δοσης" 300 ευρώ
για ξανατσεκαρισε το χαρτάκι

Ξέρει κάποιος τι γίνεται όταν έχει γίνει λάθος στην έκτακτη εισφορά (φορολόγησαν κάτι που δεν έπρεπε) και πρέπει να πάς στην ΔΟΥ να ζητήσεις καινούργια εκκαθάριση; Εχει μπεί κανείς σε αυτή την διαδικασία;

εγω πάντως θα παω αυριο και θα ενημερώσω

travellingmum
14-09-11, 14:50
1% ειναι μέχρι 20.000. Από 20.000 πάει 2%:
Λογικά, εφόσον δεν έχετε κλείσει τα βιβλια της επιχειρησης έρχεται τέλος επιτηδευματος.
Σε εσένα γιατί ήρθε? Είστε μηπως συνέταιροι?

τοτε ειναι λαθος γιατι εχουμε κατω απο 20.000

εγω εχω αλλη επιχειρηση, ξεχωριστη. Αλλα με αλλο συνεταιρο. Θα πληρωσω και εγω και η επιχειρηση ως νομικο προσωπο;
Πολυ μ'εχουν μπερδεψει...
Και που να παω γι'αυτο το λαθος; Θα βρω το δικιο μου;

cristina112
14-09-11, 14:51
εδω:
http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html
επιλεγεις την πρωτη επιλογή που λεει:
"ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φορου"
κανεις log in με τα στοιχεία σου και... βουαλα!
593,18...Σχεδόν μια δεύτερη πληρωμή εφορίας...:twisted::twisted::twisted::twisted:
Τώρα αν ευχηθώ να τους τα φάνε άνθρωποι ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος,θα φταίω εγώ που γίνομαι κακιά??

cristina112
14-09-11, 14:52
Η έκπτωση ισχύει αν πληρωθεί όλο το ποσό ακόμα και την τελευταία μέρα?

zouzounel
14-09-11, 15:02
Στο ειδοποιητήριο κατω κατω δεξιά γραφει "πληρωτέο μεχρι:"
Εμας λεει 30.09.2001
Οπότε φανταζομαι η "τελευταια μερα" δεν ειναι και πολύ μακριά.
Καταλαβαίνω ότι μεχρι 30/09 πρεπει ή να πληρώσω όλο το ποσό, οπότε εχω και την εκπτωση ή να πληρώσω την πρωτη δόση.
Σωστά καταλαβα?

elenanikou
14-09-11, 15:10
Φαντάσου πόσο άδικο είναι για εμάς που όχι μόνο δεν είχαμε επιστροφή,αλλά πληρώσαμε και από πάνω,όχι γιατί είμαστε πλούσιοι,αλλά γιατί δεν έχουμε παιδιά,ώστε να έχουμε ελαφρύνσεις...

Σου εύχομαι λοιπόν να κάνεις πολλά παιδάκια για πολλούς λόγους, αλλά και για να έχεις και εσύ το φοβερό προνόμιο των φορολογικών ελαφρύνσεων...:razz:

cristina112
14-09-11, 15:24
Στο ειδοποιητήριο κατω κατω δεξιά γραφει "πληρωτέο μεχρι:"
Εμας λεει 30.09.2001
Οπότε φανταζομαι η "τελευταια μερα" δεν ειναι και πολύ μακριά.
Καταλαβαίνω ότι μεχρι 30/09 πρεπει ή να πληρώσω όλο το ποσό, οπότε εχω και την εκπτωση ή να πληρώσω την πρωτη δόση.
Σωστά καταλαβα?


Και εγώ έτσι έχω καταλάβει.Μάλλον για όλους ισχύει η ίδια ημερομηνία.

cristina112
14-09-11, 15:26
Σου εύχομαι λοιπόν να κάνεις πολλά παιδάκια για πολλούς λόγους, αλλά και για να έχεις και εσύ το φοβερό προνόμιο των φορολογικών ελαφρύνσεων...:razz:


Δεν είπα ότι οι δικές σας φορολογικές ελαφρύνσεις είναι κανένα φοβερό προνόμιο,ούτε αντιστοιχούν σε κανένα φοβερό ποσό.Απλά,κάτι είναι και αυτό.Και κυρίως δεν ειρωνεύτηκα...

elenanikou
14-09-11, 15:33
Δεν είπα ότι οι δικές σας φορολογικές ελαφρύνσεις είναι κανένα φοβερό προνόμιο,ούτε αντιστοιχούν σε κανένα φοβερό ποσό.Απλά,κάτι είναι και αυτό.Και κυρίως δεν ειρωνεύτηκα...

Δεν σε ειρωνεύτηκα καλή μου και λυπάμαι που το είδες έτσι...
Η ευχή μου εξακολουθεί να ισχύει!!!:razz:

4 U
14-09-11, 15:54
Και εγώ έτσι έχω καταλάβει.Μάλλον για όλους ισχύει η ίδια ημερομηνία.

έτσι είναι και για όλους ισχύει 30/9 για 1η δόση ή εξόφληση με έκπτωση.

rkt
14-09-11, 15:58
τοτε ειναι λαθος γιατι εχουμε κατω απο 20.000

εγω εχω αλλη επιχειρηση, ξεχωριστη. Αλλα με αλλο συνεταιρο. Θα πληρωσω και εγω και η επιχειρηση ως νομικο προσωπο;
Πολυ μ'εχουν μπερδεψει...
Και που να παω γι'αυτο το λαθος; Θα βρω το δικιο μου;

Υποθέτω, πρέπει να πας στην εφορία με το εκκαθαριστικό σου για διόρθωση.
Τέλος επιτηδεύματος θα πληρώσετε και οι 2 δυστυχώς...

4 U
14-09-11, 16:03
κι εμεις την επιστροφή περιμένουμε
πού πρεπει να παω να ρωτήσω, στο "εισόδημα"?


Αντε, περαστικά μας!

θα σε ενημερώσω μόλις μιλήσω μαζί του...

πάντως έχω την αίσθηση ότι δεν στέλνουν ειδοποιητήρια για είσπραξη της επιστρ. φόρου για να έχουν σίγουρα τα χρήματα, δλδ περιμένουν πρώτα να πας εκεί για συμψηφισμό ή για να πληρώσεις απευθειας την εκτακτη εισφ. και μετά να κουνηθούν....
Χτες που πήγε ο σύζυγος εφορία το ειδοποιητήριο (για εισπραξη επιστρ. φόρου) μας το είχε ήδη τυπωμένο η υπάλληλος σε φάκελο και καθόταν μαζί με πολλά άλλα!!! :shock:

madrid05
14-09-11, 17:00
Eχω διαβάσει μόνο αυτήν την σελιδα του θέματος, αλλά ...
το επίδομα τοκετου από το ΙΚΑ δεν φαντάζομαι οτι έπρεπε να το υπολογίσουν.Αν το αφαιρέσουν αλλάζω κλίμακα και είναι τα 2πλα λεφτά.
Δεν την γλυτώνω την ΔΟΥ κι εγώ...:(

kalamaraki
14-09-11, 17:02
Eχω διαβάσει μόνο αυτήν την σελιδα του θέματος, αλλά ...
το επίδομα τοκετου από το ΙΚΑ δεν φαντάζομαι οτι έπρεπε να το υπολογίσουν.Αν το αφαιρέσουν αλλάζω κλίμακα και είναι τα 2πλα λεφτά.
Δεν την γλυτώνω την ΔΟΥ κι εγώ...:(

εγώ παντως οταν τα πηρα δεν τα εβαλα γιατι μου ειπε ο λογιστης οτι δεν ειμαι υποχρεωμένη να τα βαλω αν δεν θελω....

Amelie2479
14-09-11, 18:03
Κορίτσια διάβασα ότι εξαιρούνται όσοι είναι άνεργοι ακόμα και αν το 2010 είχαν εισόδημα. Και επίσης πρέπει να εξαιρούνται όσοι παίρνουν παροχές όπως επίδομα λοχείας και τέτοια πράγμα που είναι λογικό γιατί δεν μισθοδοτούνται...

madrid05
14-09-11, 18:12
Κορίτσια διάβασα ότι εξαιρούνται όσοι είναι άνεργοι ακόμα και αν το 2010 είχαν εισόδημα. Και επίσης πρέπει να εξαιρούνται όσοι παίρνουν παροχές όπως επίδομα λοχείας και τέτοια πράγμα που είναι λογικό γιατί δεν μισθοδοτούνται...
Ετσι όπως το γράφει επάνω η ειδοποίηση καταλαβαίνω οτι το εφάπαξ ποσό/βοήθημα που παιρνουμε για την γέννα από το ΙΚΑ εκπίπτει, αλλά πιθανόν όχι το ποσό που αναφαίρεται στους 2 μηνες πριν -2μετά(κυοφορίας και λοχείας)

Tsitsiko
14-09-11, 18:33
είδα τώρα στο gsis το χαράτσι μας είναι 829 ευρώ.
Θα παέι αύριο ο άντρας μου εφορία να ζητήσει νέα εκκαθάριση γιατί του υπολόγισαν με 2% ενώ έπρεπε με 1%.
Το θέμα μας είναι ότι ΔΕΝ έχουμε να τα δώσουμε γιατί η εφορία μας χρωστάει την επιστροφή. Χωρίς επιστροφή δεν πληρώνουμε. Δεν μπορούμε

sabrina
14-09-11, 18:35
πως μπηκατε μεσα στη σελιδα?
εχετε κωδικο?
ο κλειδαριθμος ειναι για τους ελευθερους?

Tsitsiko
14-09-11, 18:41
Αν έχεις υποβάλλει ηλεκτρονικά δήλωση έχεις κωδικούς και μπαίνεις.
Δεν εννοώ τον κλειδάριθμο. Ο κλειδάριθμος είναι για όσους υπέβαλλαν δήλωση ηλεκτρονικά αλλά δεν είναι ο ίδιος αριθμός. Κάτσε να δω κιόλας

cristina112
14-09-11, 20:59
Και εγώ με τους κωδικούς που κάνω την δήλωση μπήκα.

Amelie2479
14-09-11, 21:56
Ετσι όπως το γράφει επάνω η ειδοποίηση καταλαβαίνω οτι το εφάπαξ ποσό/βοήθημα που παιρνουμε για την γέννα από το ΙΚΑ εκπίπτει, αλλά πιθανόν όχι το ποσό που αναφαίρεται στους 2 μηνες πριν -2μετά(κυοφορίας και λοχείας)

Αυτό που εννοώ είναι ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι τώρα στα μητρώα του ΟΑΕΔ μάλλον εξαιρούνται και άσχετα αν είχαν εισοδήματα το 2010 δεν πληρώνουν έκτακτοι εισφορά. Επίσης διάβασα ότι και όσοι έχουν εισοδήματα απο παροχές δεν πληρώνουν...Αυριο θα πάω στην εφορία να ρωτήσω και θα σας ενημερώσω..

ZWH
14-09-11, 22:21
593,18...Σχεδόν μια δεύτερη πληρωμή εφορίας...:twisted::twisted::twisted::twisted:
Τώρα αν ευχηθώ να τους τα φάνε άνθρωποι ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος,θα φταίω εγώ που γίνομαι κακιά??
Ενα απο τα ιδια και εμεις και μαλιστα εχουν κανει λαθος και μας εχουν χρεωσει περισσοτερα. +70 ευρω που μας εκοψαν τον μηνα που μας περασε +270 ευρω που θα μας κοψουν τον μηνα που ερχεται +το τελος ακινητου που πρεπει να πληρωσουμε για ενα σπιτι ως ιδιοκτητες που δεν μειναμε ποτε αλλα μενει η πεθερα μου +το τελος για ενα σπιτι που μενουμε ως ενοικιαστες!!!!
τι να πω? Που θα βρεθουν ολα αυτα τα χρηματα ε? Θα μας τρελανουν? Και ολα αυτα για καποιους που ετρωγαν και συνεχιζουν και τρωνε με χρυσα κουταλια? Που εχουν βιλες με πισινες και φουσκωτους λογαριασμους στο εξωτερικο? Και αν δεν πληρωσουμε τι θα γινει?

Tsitsiko
14-09-11, 22:33
Το τέλος ακίνητης περιουσίας θα το επιβαρυνθεί ο ιδιοκτήτης όχι ο ενοικιαστής του σπιτιού φυσικα!

eliana_1976_
15-09-11, 09:17
Το τέλος ακίνητης περιουσίας θα το επιβαρυνθεί ο ιδιοκτήτης όχι ο ενοικιαστής του σπιτιού φυσικα!

Εκτος αν πεσεις σε κανενα ιδιοκτητη μακακα που αρνηθει να το πληρωσεις.Εκει το πληρωνεις καρνεισαι να του δωσεις ολο το ενοικιο φυσικα.Εχει παρει κανενας επιστροφη απο εκκαθαριση δηλωσης πανω απο 1500 Ευρω; Για εχουμε καταθεση τη δηλωση απο τον απριλιο στην εφορια χερι με χερι μαζι με ολες τις αποδειξεις.Η δηλωση εκκαθαριστηκε τον ιουλιο ειναι 2500 ευρω η επιστροφη πηραμε το εκκαθαριστικο κ ακομα περιμενουμε να μας πιστωθουν τα χρηματα.Μηπως να παω καμμια βολτα εφορια αφου ειναι να πληρωσουμε 679 εκτακτη εισφορα;

culte
15-09-11, 09:29
και όσοι εχετε δικό σας σπιτι προσεξτε!

εχτές το βραδυ διπλασιασαν την εισφορά μεσω ΔΕΗΣ που ανακοινώθηκε την κυριακή!!!!!!

Λέγκω
15-09-11, 09:45
Εμάς δεν μας έχει έρθει ακόμα η επιστροφη, μάλλον περιμένουν να κάνουν τον συμψηφισμό...
Δεν λέτε που το τέλος ακινήτων δεν θα το πληρώσουν τα μοναστήρια... μπορεί να πληρώσουν πολύτεκνοι, άνεργοι και ανάπηροι αλλά ευτυχώς δεν θα πληρώσουν τα μοναστήρια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΜΑΡΙΤΑ
15-09-11, 09:51
εδω:
http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html
επιλεγεις την πρωτη επιλογή που λεει:
"ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φορου"
κανεις log in με τα στοιχεία σου και... βουαλα!

Ευχαριστούμε πολύ ζουζουνέλ για τη πληροφορία!Να μη πάθουμε και κανά σοκ όταν ανοιγουμε το φάκελο!

Ευτυχώς το υπολόγισαν ότι είμαι άνεργη γιατί δεν είχα καμία όρεξη να τρέχω για να νέα εκκαθάριση και να δω τα μούτρα τους στην εφορία...153 ευρώ ενώ εάν δούλευα τώρα θα ήταν 650...θα πω και ευχαριστώ στο τέλος που με απέλυσαν..αν είναι δυνατόν δηλαδή!!!

Πάντως από τεχνολογία πάει καλά η εφορία μας έτσι;Αναβαθμίζεται....να μη πω καμιά βαριά κουβέντα!!!!

Καλά τα ακίνητα....φωτιάαααα!!!

Λέγκω
15-09-11, 10:08
Και μία ακόμα ερώτηση σε ένα ακίνητο ποιος πλερώνει αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία; Αν ψιλιαστώ ότι θα πληρώσω για κάτι που δεν έχω δει ποτέ μου και ούτε πρόκειται θα φάω τα πατώματα...

malecon
15-09-11, 10:46
Πείτε μου πως δεν άκουσα καλά...
Η Εκκλησια, λέει, δεν θα πληρώσει έκτακτη εισφορά, ούτε τέλος ακινητων?????????????????????????

zouzounel
15-09-11, 10:57
Και μία ακόμα ερώτηση σε ένα ακίνητο ποιος πλερώνει αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία; Αν ψιλιαστώ ότι θα πληρώσω για κάτι που δεν έχω δει ποτέ μου και ούτε πρόκειται θα φάω τα πατώματα...

Καλη ερώτηση εχω κι εγώ την ίδια απορία.
Θα ειναι ωραίο να πληρώνουν και οι δύο ε, εεεεε???
Οπως το ΕΤΑΚ...

#ΕΛΕΝΑ#
15-09-11, 11:03
168 ευρώ, σημαίνει δηλωθέν εισόδημα 16.800, οπότε δεν είναι λίγο πάνω από 12.000.;)
Ο συντελεστής είναι 1%

αρα κατι εγω καταλαβ λαθος στο ποσο που ηρθε παντως αυτο που θελω να πω οτι γι αλιγα ευρω θα την πληρωσουν την εισφορα:shock::?

cristina112
15-09-11, 11:14
και όσοι εχετε δικό σας σπιτι προσεξτε!

εχτές το βραδυ διπλασιασαν την εισφορά μεσω ΔΕΗΣ που ανακοινώθηκε την κυριακή!!!!!!Για πείτε λεπτομέρειες,γιατί δεν άκουσα τίποτα χτες.Να ξέρω πόσα υπογλώσσια μου χρειάζονται.

klouzeau
15-09-11, 11:19
Πείτε μου πως δεν άκουσα καλά...
Η Εκκλησια, λέει, δεν θα πληρώσει έκτακτη εισφορά, ούτε τέλος ακινητων?????????????????????????

Ω ναι8-)

cristina112
15-09-11, 11:20
Καλη ερώτηση εχω κι εγώ την ίδια απορία.
Θα ειναι ωραίο να πληρώνουν και οι δύο ε, εεεεε???
Οπως το ΕΤΑΚ...Είμαι σίγουρη ότι θα πληρώσουν και οι δύο.Δεν ξέρω πώς θα γίνει στην δική μου περίπτωση βέβαια...το μισό σπίτι ανήκει στην θεία μου και το άλλο μισό στην μάνα μου και σε μένα.Η μάνα μου έχει την επικαρπία και εγώ την ψιλή κυριότητα.Ο λογαριασμός της ΔΕΗ έρχεται στο όνομα της μάνας μου.
Ποιά απ'όλες θα πληρώσει,ξέρει καμία να με διαφωτίσει?Η μάνα μου είναι τετραπληγική,με αναπηρία πάνω από 80%,αλλά δεν την γλυτώνει.

Stellinula
15-09-11, 11:20
Αγαπητέ Τζέφρι (ακα γιωργάκη) άντε στην πατρίδα σου κι άσε κα'να Έλληνα να γίνει πρωθυπουργός....... και αν δεν ξέρεις ποιά είναι η πατρίδα σου να στο θυμήσουμε..... την ανακάλυψε ο Χριστόφος Κολόμβος.

(Σιχτίρια οι ξεφτιλισμένοι)

Σιχτίρια Αμερικανάκι

Μια μικρή διευκρινηση...Δεν είναι ΜΟΝΟ Αμερικανάκι είναι ΕΒΡΑΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΑΚΙ...παιζει ρόλο, όπως και να το κάνεις...Να μην πω εγω το χαράτσι που μας ήρθε και με 2 μειώσεις μισθού + το τελευταιο ρεύμα μας γιατι θα μας λυπηθητε...:confused:

cristina112
15-09-11, 11:22
Πείτε μου πως δεν άκουσα καλά...
Η Εκκλησια, λέει, δεν θα πληρώσει έκτακτη εισφορά, ούτε τέλος ακινητων?????????????????????????


Εννοείται,η Εκκλησία δεν πληρώνει ποτέ και τίποτα.Νομίζω ότι ακόμα και το ρεύμα της το παρέχουν δωρεάν,άλλο που μας βάζουν να το πληρώνουμε εμείς στα μυστήρια,γιατί τους επιβαρύνουμε.:evil:

zouzounel
15-09-11, 11:38
ΜΑΝΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μιλησα με το τμημα εισοδηματος στην εφορία.
Τα επιδοματα λοχείας/τοκετού/ασθενείας κλπ φορολογούνται κανονικά.
Μαλιστα εχει εκδοθεί συμπληρωματική διαταξη που επιβάλλει σε όσες μαμαδες δε δηλωσαν τα επιδόματα, να τα δηλώσουν μεσα σε δυο μήνες! Επικοινωνήστε με τους λογιστές σας ή τουλάχιστον ψαξτε το με τη δική σας εφορία, μην εχετε τρεχαματα.

Αυτά από το μέτωπο... Μου χου *@#$ ... μεχρι και τα βοηθήματα φορολογούν...
:(

malecon
15-09-11, 11:43
Εννοείται,η Εκκλησία δεν πληρώνει ποτέ και τίποτα.Νομίζω ότι ακόμα και το ρεύμα της το παρέχουν δωρεάν,άλλο που μας βάζουν να το πληρώνουμε εμείς στα μυστήρια,γιατί τους επιβαρύνουμε.:evil:
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231128452
Τώρα το διάβασα, θα πληρώσει τέλος ακινήτων για την ακινητη περιουσια που εκμεταλλευεται και όχι για Ναους που ειναι χώροι λατρειας (νομίζω στο σχετικό τοπικ ήδη συζητιεται αυτό το θέμα)
Έκτακτη εισφορά όμως θα πληρώσει????

kalamaraki
15-09-11, 11:48
Και μία ακόμα ερώτηση σε ένα ακίνητο ποιος πλερώνει αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία; Αν ψιλιαστώ ότι θα πληρώσω για κάτι που δεν έχω δει ποτέ μου και ούτε πρόκειται θα φάω τα πατώματα...

Καλη ερώτηση εχω κι εγώ την ίδια απορία.
Θα ειναι ωραίο να πληρώνουν και οι δύο ε, εεεεε???
Οπως το ΕΤΑΚ...

Είμαι σίγουρη ότι θα πληρώσουν και οι δύο.Δεν ξέρω πώς θα γίνει στην δική μου περίπτωση βέβαια...το μισό σπίτι ανήκει στην θεία μου και το άλλο μισό στην μάνα μου και σε μένα.Η μάνα μου έχει την επικαρπία και εγώ την ψιλή κυριότητα.Ο λογαριασμός της ΔΕΗ έρχεται στο όνομα της μάνας μου.
Ποιά απ'όλες θα πληρώσει,ξέρει καμία να με διαφωτίσει?Η μάνα μου είναι τετραπληγική,με αναπηρία πάνω από 80%,αλλά δεν την γλυτώνει.

Επειδή μολις μίλησα με τον λογιστή μας,

το χαράτσι θα το πληρώσει ο επικαρπωτής, αυτός που εχει την επικαρπία κ οχι αυτός που εχει την κυριοτητα. Εξάλλου στα ακίνητα ο επικαρπωτής ειναι αυτός που νομιμα εχει καθε δικαίωμα στα ακινητα να τα κάνει οτι θελει εως να αποβιώσει.

οχι τιποτα....μη μου ερθει χαράτσι :shock: για το εξοχικό των γονιων μου.....που ειναι επικαρπωτές εκεινοι!

ΜΑΝΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μιλησα με το τμημα εισοδηματος στην εφορία.
Τα επιδοματα λοχείας/τοκετού/ασθενείας κλπ φορολογούνται κανονικά.
Μαλιστα εχει εκδοθεί συμπληρωματική διαταξη που επιβάλλει σε όσες μαμαδες δε δηλωσαν τα επιδόματα, να τα δηλώσουν μεσα σε δυο μήνες! Επικοινωνήστε με τους λογιστές σας ή τουλάχιστον ψαξτε το με τη δική σας εφορία, μην εχετε τρεχαματα.

Αυτά από το μέτωπο... Μου χου *@#$ ... μεχρι και τα βοηθήματα φορολογούν...
:(

ναι καλα.......δεν εκφράζομαι.....ας έρθουν να μου τα ζητήσουν 3 χρονια μετά...! ουστ από εδώ...

ster
15-09-11, 12:05
Λοιπόν, πήγε γνωστή μου στην εφορία και ζήτησε καινούρια εκκαθάριση διότι της είχαν κάνει λάθος στην έκτακτη εισφορά. Η εφορία δέχτηκε να κάνει νέα εκκαθάριση αλλά της είπαν να πληρώσει κανονικά την πρώτη δόση τέλη Σεπτέμβρη και μετά που θα έρθει η νέα εκκαθάριση θα συμψηφιστεί το ποσό. Είχε καμία ανάλογη εμπειρία; Να πληρώσει την πρώτη δόση ή να περιμένει την νέα εκκαθάριση και μετά να ξεκινήσει; Ποιός έχει εμπιστοσύνη σε αυτό το κωλοκράτος ότι όντως θα γίνει συμψηφισμός και ότι δεν θα τα φάνε τα χρήματα;

kalamaraki
15-09-11, 12:07
Λοιπόν, πήγε γνωστή μου στην εφορία και ζήτησε καινούρια εκκαθάριση διότι της είχαν κάνει λάθος στην έκτακτη εισφορά. Η εφορία δέχτηκε να κάνει νέα εκκαθάριση αλλά της είπαν να πληρώσει κανονικά την πρώτη δόση τέλη Σεπτέμβρη και μετά που θα έρθει η νέα εκκαθάριση θα συμψηφιστεί το ποσό. Είχε καμία ανάλογη εμπειρία; Να πληρώσει την πρώτη δόση ή να περιμένει την νέα εκκαθάριση και μετά να ξεκινήσει; Ποιός έχει εμπιστοσύνη σε αυτό το κωλοκράτος ότι όντως θα γίνει συμψηφισμός και ότι δεν θα τα φάνε τα χρήματα;

Εγώ δεν θα πλήρωνα, γιατί όταν πληρώνεις είναι σαν να αποδέχεσαι το χρέος αυτό!

Αν της δώσουν ενα χαρτί σφραγισμένο, υπογεγγραμένο οτι θα ξανα γινει εκκαθαριση γιατι απο λαθος τους ήταν μεγάλη η εισφορά κ οτι θα συμψηφιστει μετά το υπολοιπο ποσο.....ε να το υπογράψει αλλά με επιφυλαξη....

Eliza
15-09-11, 12:10
Σας έχω δυσκολάκι:
Άνεργος 20 μήνες (από 4/1/2010). Προσλήφθηκε σε νέα δουλειά 1/1/2011.
Είχε εισοδήματα κάτι ψιλά από τις 4 μέρες του 2010 +αναλογίες σε δώρα κλπ και 1 ενοίκιο ~6000.
Στο ραβασάκι έχουν προσμετρηθεί
-η αποζημίωση (σαφώς λάθος, αναφέρεται ρητά)
-το επίδομα ανεργίας (?-εγώ δεν βγάζω άκρη, λογίστρια που ρώτησα είπε πως δεν έπρεπε)
Για αυτά σίγουρα έχουμε μια επισκεψούλα στη ΔΟΥ (ζήτωωωωωωωωω!)

Και ερωτώ...τώρα που βρήκε δουλειά ο άνθρωπος μετά από τόσο καιρό (μισθό δεν είδαμε ακόμα) οφείλει να πληρώσει? ή με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ απαλλάσεται?

kalamaraki
15-09-11, 12:12
Σας έχω δυσκολάκι:
Άνεργος 20 μήνες (από 4/1/2010). Προσλήφθηκε σε νέα δουλειά 1/1/2011.
Είχε εισοδήματα κάτι ψιλά από τις 4 μέρες του 2010 +αναλογίες σε δώρα κλπ και 1 ενοίκιο ~6000.
Στο ραβασάκι έχουν προσμετρηθεί
-η αποζημίωση (σαφώς λάθος, αναφέρεται ρητά)
-το επίδομα ανεργίας (?-εγώ δεν βγάζω άκρη, λογίστρια που ρώτησα είπε πως δεν έπρεπε)
Για αυτά σίγουρα έχουμε μια επισκεψούλα στη ΔΟΥ (ζήτωωωωωωωωω!)

Και ερωτώ...τώρα που βρήκε δουλειά ο άνθρωπος μετά από τόσο καιρό (μισθό δεν είδαμε ακόμα) οφείλει να πληρώσει? ή με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ απαλλάσεται?

Για τα υπολοιπα δεν ξέρω να σου πω

αλλά για το επιδομα στα σίγουρα στο λεω
παιρνω επιδομα καθε καλοκαιρι τα τελευταια 10 χρονια ποτε δεν το εχω δηλώσει γιατι δεν δηλώνεται.

μινουλα
15-09-11, 12:13
Ερωτηση: εχουμε 1 σπιτι που το νοικιαζουμε εγω και οι 2 αδερφες μου κ ο πατερας μου. Ο καθενας εχει απο 4/16. Ποιος πρεπει να πληρωσει το ποσο; φανταζομαι και οι 4 ισοποσα...

kalamaraki
15-09-11, 12:14
Ερωτηση: εχουμε 1 σπιτι που το νοικιαζουμε εγω και οι 2 αδερφες μου κ ο πατερας μου. Ο καθενας εχει απο 4/16. Ποιος πρεπει να πληρωσει το ποσο; φανταζομαι και οι 4 ισοποσα...

ε ναι...αφου εχετε υψηλή κυριοτητα 4 ατομα θα σας έρθει στον νοικιαστη το χαράτσι και θα το μοιραστείτε στα 4...

momitsi
15-09-11, 12:14
ΜΑς ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΜΑς ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ
ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΓΩ ΑΝΕΡΓΗ 300ΕΥΡΩΠΟΥΛΑ
τα δανεια μας ολα απληρωτα ΠΛΑΚΑ ΜΑς ΚΑΝΟΥΝ...που θα τα βρω εγω να τα δωσω????
και τι γινετε αν δεν τα δωσουμε?

Nikolekaki
15-09-11, 12:58
Μας ήρθε κι εμάς το μπουγιουρντί... 900 ευρώπουλα... :shock::shock::shock:

Από που πάνε για τον γκρεμό??? :cool::cool::cool:

depybal
15-09-11, 13:08
ήρθε και σε μας......
εώς 30/9 η αποπληρωμή...
θαρθει και το άλλο μαζί με το λογαριασμό της ΔΕΗ..
+450 για το σχολικό (όλη η χρονιά)
+400 ο βρεφικός
+το δάνειο...
+κινητά και οτε...
παιδιά...αρχίζω να φοβάμαι....πως θα ανταπεξέλθουμε...
ισχύει ότι αν πληρώσουμε εντός προθεσμίας έχουμε ελάφρυνση 5%?
καλό κουράγιο σε όλους μας...
λυπάμαι πολύ για εδώ που μας φτάσανε.
μας κλέβουν

cristina112
15-09-11, 15:03
[QUOTE=kalamaraki;2141218]Επειδή μολις μίλησα με τον λογιστή μας,

το χαράτσι θα το πληρώσει ο επικαρπωτής, αυτός που εχει την επικαρπία κ οχι αυτός που εχει την κυριοτητα. Εξάλλου στα ακίνητα ο επικαρπωτής ειναι αυτός που νομιμα εχει καθε δικαίωμα στα ακινητα να τα κάνει οτι θελει εως να αποβιώσει.
Μακάρι να είναι έτσι.Πάντως το ΕΤΑΚ το είχαμε πληρώσει κανονικά και οι 3,ακόμα και εγώ με την ψιλή κυριότητα.

kalamaraki
15-09-11, 15:06
[QUOTE=kalamaraki;2141218]Επειδή μολις μίλησα με τον λογιστή μας,

το χαράτσι θα το πληρώσει ο επικαρπωτής, αυτός που εχει την επικαρπία κ οχι αυτός που εχει την κυριοτητα. Εξάλλου στα ακίνητα ο επικαρπωτής ειναι αυτός που νομιμα εχει καθε δικαίωμα στα ακινητα να τα κάνει οτι θελει εως να αποβιώσει.
Μακάρι να είναι έτσι.Πάντως το ΕΤΑΚ το είχαμε πληρώσει κανονικά και οι 3,ακόμα και εγώ με την ψιλή κυριότητα.

Άλλο το Ετακ μανάρι.....εγω δεν πληρωσα εκει καθόλου γιατι ειναι λιγα τα τμ

cristina112
15-09-11, 15:06
ε ναι...αφου εχετε υψηλή κυριοτητα 4 ατομα θα σας έρθει στον νοικιαστη το χαράτσι και θα το μοιραστείτε στα 4...


Μήπως εννοείς την επικαρπία?Γιατί ο λογιστής σου είπε ότι αυτοί με την ψιλή κυριότητα δεν επιβαρύνονται.

cristina112
15-09-11, 15:08
[QUOTE=cristina112;2141516]

Άλλο το Ετακ μανάρι.....εγω δεν πληρωσα εκει καθόλου γιατι ειναι λιγα τα τμ


Άλλο το ένα,άλλο το άλλο...νομίζουν ότι τα γεννάμε τα ευρώ.
Υπάρχει καμιά που ειλικρινά πιστεύει ότι αυτή η εισφορά θα είναι μόνο για 2 χρόνια??Γιατί εγώ δυστυχώς είμαι σίγουρη ότι θα το καθιερώσουν.

kalamaraki
15-09-11, 15:12
Μήπως εννοείς την επικαρπία?Γιατί ο λογιστής σου είπε ότι αυτοί με την ψιλή κυριότητα δεν επιβαρύνονται.

ε ναι επικαρπωτής ειναι αυτός που εχει επικαρπια

πχ σε μενα ειναι οι γονεις μου, ειναι στο ονομα μου το εξοχικο -υψηλή κυριοτητα- αλλά επικαρπια επικαρπωτες ειναι οι γονεις μου

αρα εγώ εως να αποβιώσουν δεν μπορώ να κανω τιποτα το ακινητο, ουτε να το νοικιάσω΄/πουλήσω κτλπ κ νομιμα εχουν δικαιωμα λεμε τωρα να μη μου επιτρεπουν να πηγαινω στο ακινητο.....ειναι δικο τους επικαρπωνονται το καθε τι νομιμο για το ακινητο αυτο, πχ το πουλανε κ χωρις να με ρωτήσουν.

σε αυτο εκανα λαθος οντως εννουσα οτι ειναι μονο ιδιοκτήτες ακινητου....δεν υπαρχουν επικαρπωτες κτλπ

eliana_1976_
15-09-11, 15:20
Είμαι σίγουρη ότι θα πληρώσουν και οι δύο.Δεν ξέρω πώς θα γίνει στην δική μου περίπτωση βέβαια...το μισό σπίτι ανήκει στην θεία μου και το άλλο μισό στην μάνα μου και σε μένα.Η μάνα μου έχει την επικαρπία και εγώ την ψιλή κυριότητα.Ο λογαριασμός της ΔΕΗ έρχεται στο όνομα της μάνας μου.
Ποιά απ'όλες θα πληρώσει,ξέρει καμία να με διαφωτίσει?Η μάνα μου είναι τετραπληγική,με αναπηρία πάνω από 80%,αλλά δεν την γλυτώνει.

Συνηθως πληρωνει ο επικαρπωτης κ οχι αυτος που εχει την ψιλη κυριοτητα.Τωρα στην περιπτωση της μαμας σου που ειναι τετραπληγικη δεν ξερω τι θα ισχυσει. Γενικοτερα πολλα αλλαζουν στην πορεια απο οτι καταλαβαινω.Στην αρχη ειπαν οι μακροχρονιοι ανεργοι οι συνταξιουχοι ανω των 65 ετων κ οσοι εχουν εισοδημα κατω απο 12000 δε θα πληρωσουν.Ο πατερας μου ειναι 70 κ του ηρθε να πληρωσει.Η γιαγια ειναι 83 χαμηλοσυνταξιουχος με εκας κ της ηρθε να πληρωσει.Αρα ειναι να πανε δου για να δουμε μηπως εχει γινει λαθος.Οσο για την εκκλησια επειδη ο κοσμος ξεσηκωθηκε με αυτο το θεμα εγιναν απο το υπουργειο διευκρινισεις.Θα πληρωσουν το τελος μεσω της δεη ολα τα κτιρια της εκκλησιας εκτος των μοναστηριων κ εκκλησιων για λογους εμπορικης αξιας. Αυτα μου τα ειπε ο αντρας μου που διαβασε το αρθρο.Οποτε κ εκκλησια θα πληρωσει.

natasa133
15-09-11, 15:28
Ρε κορίτσια ισχύει ότι για την εκτακτη εισφορά αν είσαι κάτω από 30 (το 2010) δεν πληρώνεις?
Ετσι μου είχε πει η λογίστρια της εταιρείας αλλά ισχύει?

culte
15-09-11, 15:29
Ρε κορίτσια ισχύει ότι για την εκτακτη εισφορά αν είσαι κάτω από 30 (το 2010) δεν πληρώνεις?
Ετσι μου είχε πει η λογίστρια της εταιρείας αλλά ισχύει?

οχι φυσικα και πληρωνεις!

natasa133
15-09-11, 15:40
αυτό με το ταμειο αλληλεγγυης τι έγινε? με κατι παραπανήσιες κρατήσεις θα γίνει. Μήπως γι'αυτο μου είχε πει η λογίστρια και δεν τα καταλαβα καλά τόσα που είναι να πληρώσουμε?

tzini
15-09-11, 15:51
ε ναι επικαρπωτής ειναι αυτός που εχει επικαρπια

πχ σε μενα ειναι οι γονεις μου, ειναι στο ονομα μου το εξοχικο -υψηλή κυριοτητα- αλλά επικαρπια επικαρπωτες ειναι οι γονεις μου

αρα εγώ εως να αποβιώσουν δεν μπορώ να κανω τιποτα το ακινητο, ουτε να το νοικιάσω΄/πουλήσω κτλπ κ νομιμα εχουν δικαιωμα λεμε τωρα να μη μου επιτρεπουν να πηγαινω στο ακινητο.....ειναι δικο τους επικαρπωνονται το καθε τι νομιμο για το ακινητο αυτο, πχ το πουλανε κ χωρις να με ρωτήσουν.

σε αυτο εκανα λαθος οντως εννουσα οτι ειναι μονο ιδιοκτήτες ακινητου....δεν υπαρχουν επικαρπωτες κτλπ

σοβαρα τωρα, εισαι σιγουρη καλαμαρι?
για ενοικιαση απο τον επικαρπωτη, ακομα κ σε αυτους που εχουν την ψιλη κυριοτητα ηξερα οτι ισχυει.

μου κανει απιστευτο να ειναι τοοοοσα χρονια στα μαχαιρια οι γονεις του χασμπανου κ αν μην εχουν πουλησει το σπιτι.
(με εξαδιαιρετου επικαρπια νομιζω, ή παει η επικαρπια σε αυτον που θα τιναξει τα πεταλα τελευταιος κ παντα η ψιλη κυρ στο χασμπανο).

να περιμενουμε καμια εκπληξη απο την οξαποδω πεθερα, να πουλησει το σπιτι αν τιναξει τα πεταλα ο πεθερος?!ή τουμπαλιν?

εχω την εντυπωση οτι μονο η ψιλη κυριοτητα μπορει να πουληθει.
ουτε καν το οικημα, μονο η ψιλη κυριοτητα σαν δικαιωμα.
με μπερδεψες τωρα.:confused:

kalamaraki
15-09-11, 15:55
σοβαρα τωρα, εισαι σιγουρη καλαμαρι?
για ενοικιαση απο τον επικαρπωτη, ακομα κ σε αυτους που εχουν την ψιλη κυριοτητα ηξερα οτι ισχυει.

μου κανει απιστευτο να ειναι τοοοοσα χρονια στα μαχαιρια οι γονεις του χασμπανου κ αν μην εχουν πουλησει το σπιτι.
(με εξαδιαιρετου επικαρπια νομιζω, ή παει η επικαρπια σε αυτον που θα τιναξει τα πεταλα τελευταιος κ παντα η ψιλη κυρ στο χασμπανο).

να περιμενουμε καμια εκπληξη απο την οξαποδω πεθερα, να πουλησει το σπιτι αν τιναξει τα πεταλα ο πεθερος?!ή τουμπαλιν?

εχω την εντυπωση οτι μονο η ψιλη κυριοτητα μπορει να πουληθει.
ουτε καν το οικημα, μονο η ψιλη κυριοτητα σαν δικαιωμα.
με μπερδεψες τωρα.:confused:

τώρα εγώ μπερδευτηκα....αχχαχαχα

το λοιπον εγώ ξέρω τα ακόλουθα

το εξοχικο ειναι γραμμενο σε μενα υψηλή κυριοτητα, οι γονεις μου επικαρπωτες

εγω να πουλησω/νοικιάσω φτιαξω παρω δανειο κτλπ δεν μπορώ χωρις την συγκατάθεση/υπογραφή των επικαρπωτών γονιών μου

ενω εκεινοι μπορουν να το πουλήσουν/νοικιάσουν παρουν δανειο κτλπ....

tzini
15-09-11, 16:01
τώρα εγώ μπερδευτηκα....αχχαχαχα

το λοιπον εγώ ξέρω τα ακόλουθα

το εξοχικο ειναι γραμμενο σε μενα υψηλή κυριοτητα, οι γονεις μου επικαρπωτες

εγω να πουλησω/νοικιάσω φτιαξω παρω δανειο κτλπ δεν μπορώ χωρις την συγκατάθεση/υπογραφή των επικαρπωτών γονιών μου

ενω εκεινοι μπορουν να το πουλήσουν/νοικιάσουν παρουν δανειο κτλπ....

το αυτο!

εσυ μπορεις ανα πασα στιγμη να μεταβιβασεις την ψιλη κυριοτητα στα παιδια σου τωρα με ελαχιστους φορους,
ωστε να γλιτωσεις τεραστιους φορους μεταβιβασης ακινητου αργοτερα.
(ή να γλιτωσουν αυτα απο φπρους κληρονομιας. φτου φτου φτου:mrgreen:!)

(κ οχι υψηλη, μηπως αυτο σε μπερδευει ετυμολογικα)

tzini
15-09-11, 16:03
εχεις την ψιλη κυριοτητα,
δεν επικαρπωνεσαι τιποτα απο το ακινητο.
αυτος που επικαρπωνεται ειναι κ υπολογος (θεωρητικα παντα) για ολα:rolleyes:

kalamaraki
15-09-11, 16:07
το αυτο!

εσυ μπορεις ανα πασα στιγμη να μεταβιβασεις την ψιλη κυριοτητα στα παιδια σου τωρα με ελαχιστους φορους,
ωστε να γλιτωσεις τεραστιους φορους μεταβιβασης ακινητου αργοτερα.
(ή να γλιτωσουν αυτα απο φπρους κληρονομιας. φτου φτου φτου:mrgreen:!)

(κ οχι υψηλη, μηπως αυτο σε μπερδευει ετυμολογικα)

εχεις την ψιλη κυριοτητα,
δεν επικαρπωνεσαι τιποτα απο το ακινητο.
αυτος που επικαρπωνεται ειναι κ υπολογος (θεωρητικα παντα) για ολα:rolleyes:

α να γεια σου!

μπερδεψα τα μπουτια μου!! αχχαχαχα

eliana_1976_
15-09-11, 19:31
Ρε κορίτσια ισχύει ότι για την εκτακτη εισφορά αν είσαι κάτω από 30 (το 2010) δεν πληρώνεις?
Ετσι μου είχε πει η λογίστρια της εταιρείας αλλά ισχύει?
Κανονικα εξαιρουνται οσοι ειναι κατω απο 30 απο την εκτακτη εισφορα.Το ιδιο οσοι ειναι ανω των 65 ετων.Στον πατερα μου ομως που ειναι 70 του ηρθε να πληρωσει.Τωρα τι γινεται μια λενε ετσι μια αλλιως.

eliana_1976_
15-09-11, 19:36
αυτό με το ταμειο αλληλεγγυης τι έγινε? με κατι παραπανήσιες κρατήσεις θα γίνει. Μήπως γι'αυτο μου είχε πει η λογίστρια και δεν τα καταλαβα καλά τόσα που είναι να πληρώσουμε?

Το ταμειο αλληλεγγυης το πληρωνουν μονο οι δημοσιοι υπαλληλοι. Ειναι 2% κ θα μας γινουν κρατησεις τον νοεμβριο με αναδρομικη ισχυ απο 1/1/2011.Το ιδιο θα γινει κ με τις κρατησεις υπερ οαεδ που ειναι 1%. Το ιδιο κ με το φορο.

evadim
15-09-11, 20:54
Eιμαι εξαλλη!!!!Εχω βαρεθει να πληρωνω!!!εδωσα 350 εκτακτη εισφορα,ειμαι δημοσιος υπαλληλος με φουλ περικοπες και μισθο 1100 ευρω και μας χρωστανε 5 μηνες βαρδιες κοινως δουλευω νυχτες και κυριακεσ υπερ πιστεως γιατι δεν προκειται να τα παρουμε,ο αντρας μου εποχιακος και τον χειμωνα οαεδ που και αυτο αν το παρουμε γιατι οπως πανε θα το κοψουν και κανει μεροκαματα δεξια κα αριστερα και εχω 1 σπιτι πατρικο εγω με δανειο για επισκευη 500 ευρω τον μηνα και ενα ο αντρας μου εξοχικο που του ειχαν οι γονεις του.Υπολογισα λοιπον το χαρατσι στην ΔΕΗ και ειναι 600 ευρω για το δικο μου(να σημειωσω οτι μενω δυτικα προαστεια κ οχι εκαλη)και 750 στου αντρα μου!!!!!το οποιο σημαινει οτι ηδη πληρωνω 200-300 ευρω δεη στο καθενα ΟΠΟΤΕ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ(αΡΧΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΠΟΤΕ)ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ (γιατι μου ερχεται 1 μηνα ο ενας λογαριασμος και εναν ο αλλος)ΝΑ ΔΙΝΩ 500-600 ΕΥΡΩ ΔΕΗ!!!!!ΕΛΕΟΣ!!!!!!!!!!!!που θα τα βρω!!!!!!!!!!θα φτασουμε να βριζουμε τους γονεις μασς που μπορεσαν και μας εφταξαν ενα σπιτακι γιατι οπως ειναι τωρα τα πραγματα χιλιες φορες να νοικιαζεις μια ΤΡΥΠΑ

Gelaki
15-09-11, 21:17
Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα απο tzini http://www.parents.gr/forum/images/buttons/viewpost.gif (http://www.parents.gr/forum/showthread.php?p=2141593#post2141593)
σοβαρα τωρα, εισαι σιγουρη καλαμαρι?
για ενοικιαση απο τον επικαρπωτη, ακομα κ σε αυτους που εχουν την ψιλη κυριοτητα ηξερα οτι ισχυει.

μου κανει απιστευτο να ειναι τοοοοσα χρονια στα μαχαιρια οι γονεις του χασμπανου κ αν μην εχουν πουλησει το σπιτι.
(με εξαδιαιρετου επικαρπια νομιζω, ή παει η επικαρπια σε αυτον που θα τιναξει τα πεταλα τελευταιος κ παντα η ψιλη κυρ στο χασμπανο).

να περιμενουμε καμια εκπληξη απο την οξαποδω πεθερα, να πουλησει το σπιτι αν τιναξει τα πεταλα ο πεθερος?!ή τουμπαλιν?

εχω την εντυπωση οτι μονο η ψιλη κυριοτητα μπορει να πουληθει.
ουτε καν το οικημα, μονο η ψιλη κυριοτητα σαν δικαιωμα.
με μπερδεψες τωρα.:confused:

τώρα εγώ μπερδευτηκα....αχχαχαχα

το λοιπον εγώ ξέρω τα ακόλουθα

το εξοχικο ειναι γραμμενο σε μενα υψηλή κυριοτητα, οι γονεις μου επικαρπωτες

εγω να πουλησω/νοικιάσω φτιαξω παρω δανειο κτλπ δεν μπορώ χωρις την συγκατάθεση/υπογραφή των επικαρπωτών γονιών μου

ενω εκεινοι μπορουν να το πουλήσουν/νοικιάσουν παρουν δανειο κτλπ....

αγαπητή Tzini και kalamaraki, διάβασα τα μηνύματα σας κ επέιδή είναι η δουλειά μου θα σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει..

Λοιπόν όποιος έχει την επικαρπία μπορεί πχ να νοικιάσει το σπίτι και να παίρνει τα ενοίκια... γι αυτό ακριβώς το λόγο και είναι αυτός που έχει την υποχρέωση απένταντι στην εφορία (πχ να δηλώνει τα μισθώματα κ να φορολογείται), ο ψιλός κύριος είναι αυτός που θα πάρει την πλήρη κυριότητα του ακινήτου μετά το θάνατο του επικαρπωτή αφού η επικαρπία μετά το θάνατο πάει αυτοδίκαια και συνενόνεται με την ψιλή κυριότητα..

ο επικαρπωτής δεν μπορεί να πουλήσει το ακίνητο μόνο αν υπογράφει στην πώληση κ ο ψιλός κύριος (που έτσι ο αγοραστής παίρνει την πλήρη κυριότητα).

Η παρακράτηση της επικαρπίας είναι περισσότερο για διασφάλιση των γονέων, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορέι να συμβεί!

LA LATINA
15-09-11, 21:38
βρηκα αυτο αλλα δεν καταλαβειν πως θα το μετρησω ξερει κανεις?
http://www.otyposnews.gr/archives/22261

summer99
15-09-11, 21:59
Αηδίασα με όλους αυτούς τους προδότες που μας έχουν φέρει σε αυτήν την κατάντια. Μας ήρθε σήμερα από την εφορία να πληρώσουμε το τέλος, το ποσό 1250 ευρώ. Ο άντρας μου άνεργος από τον Δεκέμβρη του 2010, αυτήν την στιγμή δουλεύει εποχικός για 4 μήνες από τον Ιούλιο έως Οκτώβριο και αυτοί οι μ@λ@κ@ς θέλουν να πληρώσουμε. Βάλανε μέσα ακόμα και την αποζημίωση που πήρε ο άντρας μου όταν απολύθηκε, την είχε δηλώσει στην φορολογική δήλωση,αφού αυτό απαλασσόταν και τώρα με τον νέο νόμο το αναιρούν και μας υπολογίσανε με συντελεστή 2%. Εχω κάτι νεύρα, πρέπει όλοι αυτοί να φύγουν επιτέλους από την χώρα μας, είναι προδότες, θέλουν να μας ρουφήξουν και το αίμα μας. Πώς θα τα πληρώσουμε, δεν τους νοιάζει. Τι να κάνουμε; Δε θέλω να δώσω τίποτα.

corina
15-09-11, 22:08
κατ ΄αρχάς πρέπει να ξέρεις την τιμή ζώνης του ακινήτου και την παλαιότητα του καθώς και φυσικά το εμβαδόν του (όλα αυτά υπάρχουν νομίζω σε παλαιούς φόρους ΤΑΠ για ακίνητα που μας ήρθαν)
από την τιμή ζώνης βρίσκεις ποιον συντελεστή ειδικού τέλους έχεις
από την παλαιότητα βρίσκεις τον συντελεστή παλαιότητας.....
και τελικά τα πολλαπλασιάζεις όλα...
ο τύπος είναι:
εμβαδόν χ συντελεστή ειδικου τέλους χ συντελεστή παλαιότητας = κερατιάτικα.....

ΥΓ. ψηφίστε ...Αλή Μπαμπά έχει μόνο 40 ....κλέφτες......

LA LATINA
15-09-11, 22:11
μαλιστα...........................ευχαριστω@!!!

corina
15-09-11, 22:28
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63381457
κοίτα και αυτό.... βοηθάει πάρα πολύ και βρίσκει και την ζώνη...

manoulina
15-09-11, 22:43
2 ευρουλάκια θα ας μέναμε απο την επιστροφή να αννασάνουμε λίγο και όπως τα υπολογίσαμε θα μας τα πάρουν όλα. ΟΙ ΚΑΡ.........ΕΣ
Αι στο καλό δηλαδή!!!! Δεν υπάρχει κάποιος να μας πει??? Δεν είναι παράνομο να μας κόψει το ρεύμα η ΔΕΗ αν δεν πληρώσουμε το φόρο? Τι θα γίνει ρε παιδιά??? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα δηλαδή???

Γιατί καλέ μου Θεούλη δεν βάζεις ένα χεράκι κι εδώ κάτω??? Βάλτους λίγο μυαλό σε παρακαλώ ή ακόμη καλύτερα, ας κάνει ένα σεισμό όταν είναι όλοι τους στη βουλή να πέσει να τους πλακώσει το κτίριο να ησυχάσουμε... δεν αντέχω άλλο!!!

Πραγματικά θα αρρωστήσω απο το άνχος μου...

rkt
15-09-11, 22:43
Το ταμειο αλληλεγγυης το πληρωνουν μονο οι δημοσιοι υπαλληλοι. Ειναι 2% κ θα μας γινουν κρατησεις τον νοεμβριο με αναδρομικη ισχυ απο 1/1/2011.Το ιδιο θα γινει κ με τις κρατησεις υπερ οαεδ που ειναι 1%. Το ιδιο κ με το φορο.

Λάθος. Το ταμείο αλληλεγγύης, το πληρώνουν εδώ και πολλά χρόνια οι Ιδιωτικοι υπάλληλοι. Στους Ιδιωτικούς υπαλλήλους, απλώς αυξήθηκε η εισφορά τους, ενώ οι Δημόσιοι Υπάλληλοι ξεκινούν τώρα να το πληρώνουν..:wink:

ΜΑΡΙΤΑ
15-09-11, 22:49
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63381457
κοίτα και αυτό.... βοηθάει πάρα πολύ και βρίσκει και την ζώνη...

Αυτό όντως βοηθάει πάρα πολύ...κάπως έτσι τα είχα υπολογίσει και το πρωί από τα διάφορα που άκουγα στη τηλεόραση...

Δε καταλαβαίνω όμως...οι άνεργοι είναι στις ευπαθείς ομάδες με συντελεστή 0,5 σωστά; Εγώ που ειμαι στο ταμειο ανεργίας αλλά η δεη είναι στο όνομα του άντρα μου δε θεωρούμαστε ευπαθείς ομάδες;
Μα το Θεό..αύριο θα πάω να αλλάξω το όνομα στη δεη αν είναι να γλυτώσω κάτι...

sofaki1978
15-09-11, 23:11
Ρε κορίτσια ισχύει ότι για την εκτακτη εισφορά αν είσαι κάτω από 30 (το 2010) δεν πληρώνεις?
Ετσι μου είχε πει η λογίστρια της εταιρείας αλλά ισχύει?


και εγω ετσι ειχα διαβασει σε αρθρο εφημεριδας αλλα στην αδερφη μου (25 ετων)ηρθε εκτακτη εισφορα....:-?

cristina112
15-09-11, 23:21
Κανονικα εξαιρουνται οσοι ειναι κατω απο 30 απο την εκτακτη εισφορα.Το ιδιο οσοι ειναι ανω των 65 ετων.Στον πατερα μου ομως που ειναι 70 του ηρθε να πληρωσει.Τωρα τι γινεται μια λενε ετσι μια αλλιως.


Και η θεία μου είναι πάνω από 65,αλλά της ήρθε το ραβασάκι κανονικότατα.Μήπως να το ψάξω λίγο προτού το πληρώσει ή άδικος κόπος?
Πάντως στις ειδήσεις δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο.

cristina112
15-09-11, 23:35
ακόμη καλύτερα, ας κάνει ένα σεισμό όταν είναι όλοι τους στη βουλή να πέσει να τους πλακώσει το κτίριο να ησυχάσουμε... δεν αντέχω άλλο!!!
Δεν ξέρεις αυτό που λένε "κακό σκυλί,ψόφο δεν έχει"?

Tsitsiko
15-09-11, 23:35
και στη φίλη μου που είναι 27 ήρθε!
Τελικά ο κόσμος θα πληρώσει??

corina
16-09-11, 00:13
ελπίζω όταν θα ξάναπάμε στην κάλπη να τα θυμόμαστε ΚΑΛΑ αυτά που μας κάνανε και να ψηφίσουμε ....σοφότερα ....αν υπάρχει δηλαδή και κανένας ....... με όλα τα...λαμόγια που κυκλοφορούν........

resident
16-09-11, 00:28
και σε μας ηρθε το ραβασακι της εκτακτης εισφορας.Γραφει τα εισοδηματα των δυο μας,και στο συζυγο μου που ειναι ελευθερος επαγγελματιας επιπλεον το 300αρι.Ομως αντι για ενα,το γραφει δυο φορες,δηλ του ζητανε 600 ευρω.Γινεται αυτο; λαθος δεν ειναι; ζαλιστηκα τοσο οταν το ειδα που αρχισα να αμφιβαλλω για το αν εγω το βλεπω σωστα.Αυριο θα ρωτησει το λογιστη γιατι εγινε αυτο και σε ποιο τμημα της εφοριας πρεπει να απευθυνθει.Ετυχε σε καποιον αλλο κατι τετοιο;

kalamaraki
16-09-11, 01:07
και σε μας ηρθε το ραβασακι της εκτακτης εισφορας.Γραφει τα εισοδηματα των δυο μας,και στο συζυγο μου που ειναι ελευθερος επαγγελματιας επιπλεον το 300αρι.Ομως αντι για ενα,το γραφει δυο φορες,δηλ του ζητανε 600 ευρω.Γινεται αυτο; λαθος δεν ειναι; ζαλιστηκα τοσο οταν το ειδα που αρχισα να αμφιβαλλω για το αν εγω το βλεπω σωστα.Αυριο θα ρωτησει το λογιστη γιατι εγινε αυτο και σε ποιο τμημα της εφοριας πρεπει να απευθυνθει.Ετυχε σε καποιον αλλο κατι τετοιο;

Μηπως λεω μήπως....το δευτερο 300αρι εχει 5% συντελεστή?

αν ναι τοτε ειναι ο φορος για το αμάξι που έχει....

baggi
16-09-11, 01:50
Το πιο επίκαιρο τραγούδι είναι του Πάριου.."Το πουλάω το σπίτι...". Μας ήρθε κι εμάς η έκτακτη εισφορά...στον άντρα μου δηλαδή που παίρνει τον παχυλό μισθό των 1200€ εκ των οποίων τα 500 είναι στεγαστικό δάνειο (δούλευα κι εγώ ΄ταν πήραμε το στεγαστικό τώρα όχι) και περιμένουμε και τη ΔΕΗ να δούμε τι άλλο θα πληρώσουμε και με τι λεφτά.. Επειδή έχω ψιλοτρομοκρατηθεί και τα έχω χάσει θέλω να ρωτήσω αν αυτό το φιρμάνι στα ακίνητα που θα πληρώσουμε μέσω Δεη θα είναι μια φορά ή θα το πληρώνουμε (σιγά μην έχουμε να πληρώσουμε) κάθε δίμηνο που θα έρχεται ο λογαριασμό ξανά και ξανά..Με το μαλακό..κορίτσια θα πάθω εγκεφαλικό σε λίγο.

1978
16-09-11, 01:52
Δυστυχώς θα πληρωθεί σε 2 δόσεις για το 2011 και σε 4 το 2012.

Likando
16-09-11, 01:53
Τελικά σ'αυτη την χώρα δεν συμφέρει να έχεις τίποτα. Ούτε ακίνητα,ούτε οικόπεδα,ουτε αυτοκίνητα................:evil::evil::evil:

1978
16-09-11, 01:54
Για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Oκτώβριο του 2011 μέχρι τον Iανουάριο του 2012. Για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Mάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.

baggi
16-09-11, 01:56
Κάτσε ... Εμείς είναι να πληρώσουμε 600 ευρώ περίπου. δηλαδή θα το πληρώσουμε 2*300 για το 2011 και μετά το 2012 θα ξαναπληρώσω 600€ συνολικά αλλά σε 4 δόσεις? 4*150 δηλαδή? Μέσα σε 2 χρόνια 1200€?

1978
16-09-11, 01:59
Αυτό έχω καταλάβει από τις δηλώσεις τους. Το θέμα είναι να δεις σε ποιά κατηγορία είναι το ακίνητο σου για να μάθεις το ακριβές ποσό.
Για να μην μπερδευτούμε αναφέρομαι στο φόρο κατοικίας.

baggi
16-09-11, 02:09
Δεν θυμάμαι ακριβώς κάπου 630 ήταν όταν τα υπολόγισα μόνο που δεν έβαλα μέσα τα τετραγωνικά από τις 2 αποθήκες και το παρκινγκ..Αν είναι κι αυτά τότε απλά το κόβω να μας κόβουν το ρεύμα

rkt
16-09-11, 07:00
Δεν θυμάμαι ακριβώς κάπου 630 ήταν όταν τα υπολόγισα μόνο που δεν έβαλα μέσα τα τετραγωνικά από τις 2 αποθήκες και το παρκινγκ..Αν είναι κι αυτά τότε απλά το κόβω να μας κόβουν το ρεύμα
Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά μετράνε και οι Αποθήκες και τα γκαράζ, γενικά, όλοι οι στεγασμένοι χώροι, ακόμα και μπαλκόνια(τα κλειστα όχι τα κανονικα)....

1978
16-09-11, 07:45
Εξαιρούνται μόνο οι κοινόχρηστοι χώροι.

ΜΑΡΙΤΑ
16-09-11, 10:12
Δεν θυμάμαι ακριβώς κάπου 630 ήταν όταν τα υπολόγισα μόνο που δεν έβαλα μέσα τα τετραγωνικά από τις 2 αποθήκες και το παρκινγκ..Αν είναι κι αυτά τότε απλά το κόβω να μας κόβουν το ρεύμα

Οι αποθήκες και τα γκαράζ μετράνε μόνο αν έχει ρεύμα στο όνομα σου....εμάς δηλαδή όλες οι αποθήκες και όλο το γκαράζ έχουν κοινόχρηστο ρεύμα...οπότε υποθέτω ότι δεν θα πληρώσουμε για αυτά...

Δες στο λογαριασμό της ΔΕΗ σου πόσα τετραγωνικά γράφει πάνω αριστερά ότι ηλεκτροδοτούνται από τη δεη...αυτά τα τετραγωνικά μετράνε και όχι αυτά που αναγράφονται στο συμβόλαιο σου...με αυτά τα τετραγωνικά και με αυτή τη τιμή που γράφει στη δεη θα κάνεις τον υπολογισμό.

Από ό,τι έχω καταλάβει δηλαδή...

ravT
16-09-11, 10:19
Δηλαδή όσοι εκατοντάδες έχουμε πάρει στεγαστικά δάνεια και έχουμε μια 500αρα δόση και πλέον δουλεύει ένας και μάλιστα με τις μειώσεις που έχει υποστεί ο μισθός του, πρέπει να στάξουμε 1100 ευρώ επειδή συμπεριλαμβάνονται και οι αποθήκες? Ξεφτυλίκια...

zouzounel
16-09-11, 10:43
Λάθος. Το ταμείο αλληλεγγύης, το πληρώνουν εδώ και πολλά χρόνια οι Ιδιωτικοι υπάλληλοι. Στους Ιδιωτικούς υπαλλήλους, απλώς αυξήθηκε η εισφορά τους, ενώ οι Δημόσιοι Υπάλληλοι ξεκινούν τώρα να το πληρώνουν..:wink:

Σωστά τα λες.
Εμεις με τον άντρα μου ήδη δινουμε 100 ευρώ το μήνα επιπλέον (ξεκίνησε να ισχύει η αυξημενη εισφορά από τον μισθό του Ιουλίου), δλδ 100 ευρώ λιγοτερα το μήνα, δλδ 1200 ευρώ το χρόνο! Χάνουμε κι εμείς εναν μισθό! Και μετα σου λεει δεν πειραζει τον ιδιωτικό τομέα... αμ στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι...

ΦΩΤΕΙΝΗ763
16-09-11, 10:52
summer99, γραφει στο εκκαθαριστικό ότι όσοι έχουν πάρει αποζημίωση να περάσουν από τη ΔΟΥ τους για νέα εκκαθάριση.

Eliza
16-09-11, 10:58
Αηδίασα με όλους αυτούς τους προδότες που μας έχουν φέρει σε αυτήν την κατάντια. Μας ήρθε σήμερα από την εφορία να πληρώσουμε το τέλος, το ποσό 1250 ευρώ. Ο άντρας μου άνεργος από τον Δεκέμβρη του 2010, αυτήν την στιγμή δουλεύει εποχικός για 4 μήνες από τον Ιούλιο έως Οκτώβριο και αυτοί οι μ@λ@κ@ς θέλουν να πληρώσουμε. Βάλανε μέσα ακόμα και την αποζημίωση που πήρε ο άντρας μου όταν απολύθηκε, την είχε δηλώσει στην φορολογική δήλωση,αφού αυτό απαλασσόταν και τώρα με τον νέο νόμο το αναιρούν και μας υπολογίσανε με συντελεστή 2%. Εχω κάτι νεύρα, πρέπει όλοι αυτοί να φύγουν επιτέλους από την χώρα μας, είναι προδότες, θέλουν να μας ρουφήξουν και το αίμα μας. Πώς θα τα πληρώσουμε, δεν τους νοιάζει. Τι να κάνουμε; Δε θέλω να δώσω τίποτα.
Για την αποζημίωση το γράφει ρητά ΚΑΙ πάνω στην ειδοποίηση. Πρέπει να πάτε στη ΔΟΥ για να ζητήσετε νέα εκκαθάριση. (Μπαίνει στο ίδιο κουτάκι με άλλα ποσά που δεν απαλλάσονται και το πρόγραμμα που κάνει αυτόματα την εκκαθάριση δεν μπορεί να το ξεχωρίσει)

ΦΩΤΕΙΝΗ763
16-09-11, 11:03
Το ίδιο ισχύει και για βοηθήματα από τα ταμεια .

zouzounel
16-09-11, 11:14
εξαρταται τι εννοείς "βοηθηματα"
το εγραψα και πιο πριν, μου ειπαν στη δου που ζητησα νεα εκκαθαριση ότι τα επιδόματα φορολογούνται κανονικά (συγκεκριμενα εγω πηγα για τα επιδοματα κυοφορίας, τοκετού, λοχειας)

cristina112
16-09-11, 11:50
Τα επιδόματα τετραπληγίας??

ster
16-09-11, 15:00
[QUOTE=zouzounel


εγω πάντως θα παω αυριο και θα ενημερώσω[/QUOTE]


Tι έγινε, πήγες τελικά;

Elli
16-09-11, 15:15
Πώς θα τα πληρώσουμε, δεν τους νοιάζει. Τι να κάνουμε; Δε θέλω να δώσω τίποτα.

Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα δηλαδή???Μπορούμε όλοι μαζί να μην πληρώσουμε τίποτα.
Δεν έχουμε,δεν μπορούμε.Απλά πράγματα.
Όλοι όμως.
Δε νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο.
Όλους μαζί δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα.Δε γίνεται να μας κόψουν το ρεύμα,είναι παράνομο.

Με το να κλαιγόμαστε στα φόρουμς και να μιζεριάζουμε και μετά να σκύβουμε το κεφάλι και να πληρώνουμε από τα λίγα που μας έχουν απομείνει για να βγάλουμε το χειμώνα και να καλύψουμε τα έξοδα των μικρών μας,δεν τους δείχνουμε τη δυσαρέσκειά μας.
Την εκφράζουμε όμως πληθωρικά στις ηλεκτρονικές μας συζητήσεις και στα φιλικά πηγαδάκια.
Τζάμπα μάγκες είμαστε.
Γι'αυτό μας κάνουν ό,τι θέλουν.
Σε τρεις μήνες θα 'ρθει πάλι η τρόικα,θα βρει μαύρες τρύπες και πάλι,και τότε θα μας στείλουν καινούριους φόρους που θα αποφασιστούν εν μια νυκτί(όπως συνέβη εν προκειμένω στη Θεσ/νίκη).

Και πάλι θα σκύψουμε το κεφάλι και θα τα πληρώσουμε;

E μάλλον τζάμπα μάγκες είμαστε.

eliana_1976_
16-09-11, 15:37
Λάθος. Το ταμείο αλληλεγγύης, το πληρώνουν εδώ και πολλά χρόνια οι Ιδιωτικοι υπάλληλοι. Στους Ιδιωτικούς υπαλλήλους, απλώς αυξήθηκε η εισφορά τους, ενώ οι Δημόσιοι Υπάλληλοι ξεκινούν τώρα να το πληρώνουν..:wink:
15 χρονια που δουλευα στον ιδιωτικο τομεα ποτε δεν πληρωσα εισφορες για ταμειο αλληλεγγυης.Πληρωνα εισφορες υπερ ικα υπερ οοεκ κ τον αναλογουντα φορο.Το ιδιο κ ο αντρας μου κ οι αδερφη μου που εργαζονται στον ιδιωτικο ακομα

eliana_1976_
16-09-11, 16:00
Λάθος. Το ταμείο αλληλεγγύης, το πληρώνουν εδώ και πολλά χρόνια οι Ιδιωτικοι υπάλληλοι. Στους Ιδιωτικούς υπαλλήλους, απλώς αυξήθηκε η εισφορά τους, ενώ οι Δημόσιοι Υπάλληλοι ξεκινούν τώρα να το πληρώνουν..:wink:
Με την αδερφη μου παντως που μιλησα πριν απο λιγο η οποια εργαζεται σε φαρμακευτικη εταιρεια στο λογιστηριο μου ειπε οτι μεχρι την ανακοινωση των μετρων δεν ειχαν πληρωσει ποτε εισφορα αλληλεγγυης μεσω της μισθοδοσιας τους.Επιβληθηκε απο 1/7/2011 σε ποσοστο 3% μορασμενο κατα 1,5% στον εργοδοτη κ κατα 1,5% στον εργαζομενο.Και μου τονισε μαλιστα οτι στην δικη τους εταιρεια δεν εχει γινει καμμια μειωση σε μισθο η περικοπη.Απεναντιας πηρε 90 ευρω αυξηση τον ιουλιο με αναδρομικη ισχυ απο 1/1/2011.Και εκτος αυτου η εταιρεια τους πληρωνει και το ποσοστο του 1,5% της εισφορας αλληλεγγυης του εργαζομενου αλλα κ το 1,5% του εργοδοτη.Με λιγα λογια η φαρμακευτικη τους ανελαβε εξολοκληρου να πληρωνει την εν λογω εισφορα για λογαριασμο του υπαλληλου για να μην επιβαρυνθει κανεις υπαλληλος.Και φυσικα φαινονται οτι αυτα τα χρηματα οτι καταβαλλονται απο τον καθε εργαζομενο. Τωρα ποιος κανει λαθος δεν ξερω. Τοσοι ανθρωποι να κανουμε λαθος μου ακουγεται δυσκολο.

Σνουφελ μου
16-09-11, 16:01
Μας ηρθε σημερα νταβατζιλικι-αλλιως δε θα το χαρακτηριζα...136 ευρω απο την εφορια.Ρε παιδια...εγω δουλευα με τεβε για 600 το μηνα στο δημο κ μας απολυσανε δεκεμβρη.Ο αντρας μου δουλευε στο δημο με ικα κ τον απολυσανε ιανουαριο κ δε πηρε αποζημιωση ,τιποτα...μονο λιγα απο το ταμειο ανεργειας.Αλλομισθ δεν εχουμε ενοικιο μενουμε γιατι να πληρωσουμε:confused:

Αλληλεγγυη σε ποιον κ για ποιον?Απο που τα περνουν?Απο αυτους που δεν εχουν στο ηλιο μοιρα?

Θα μας τρελλανουνε?Κ τα 136 ναι ειναι ποσο για εμας που δεν εχουμε εσοδα απο πουθενα.Τι γινεται επιτελους?

Νομιζα οτι αυτα τα δινουνε μονο δημοσιοι υπαλληλοι η γενικα εργαζομενοι...οι ανεργοι πληρωνουμε κ εμεις??????

cristina112
16-09-11, 16:33
[QUOTE=Elli;2142741]Μπορούμε όλοι μαζί να μην πληρώσουμε τίποτα.
Δεν έχουμε,δεν μπορούμε.Απλά πράγματα.
Όλοι όμως.
Δε νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο.
Όλους μαζί δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα.Δε γίνεται να μας κόψουν το ρεύμα,είναι παράνομο.


Ακόμα και να μην μας κόψουν το ρεύμα,αν θεωρηθούν ως χρωστούμενες οι οφειλές μας και αρχίσει το ποσό να παίρνει την ανηφόρα,τί θα γίνει??Θα φτάσουμε στο τέλος σε ένα σημείο που θα χρωστάμε και τα μαλλιοκέφαλά μας.Το ρισκάρεις να γίνει έτσι??Νομίζω πως όχι.Δυστυχώς μας έχουν βάλει στο χέρι.Αν ήταν τόσο απλό,θα το ρίσκαραν όλοι και κανείς δεν θα πήγαινε να πληρώσει,πρώτη απ'όλους εγώ.

patty1980
16-09-11, 16:41
Εαν δεν πληρωσει κανεις τι θα παρουν:confused:

asteri2
16-09-11, 16:55
Μπορούμε όλοι μαζί να μην πληρώσουμε τίποτα.
Δεν έχουμε,δεν μπορούμε.Απλά πράγματα.
Όλοι όμως.
Δε νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο.
Όλους μαζί δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα.Δε γίνεται να μας κόψουν το ρεύμα,είναι παράνομο.

Με το να κλαιγόμαστε στα φόρουμς και να μιζεριάζουμε και μετά να σκύβουμε το κεφάλι και να πληρώνουμε από τα λίγα που μας έχουν απομείνει για να βγάλουμε το χειμώνα και να καλύψουμε τα έξοδα των μικρών μας,δεν τους δείχνουμε τη δυσαρέσκειά μας.
Την εκφράζουμε όμως πληθωρικά στις ηλεκτρονικές μας συζητήσεις και στα φιλικά πηγαδάκια.
Τζάμπα μάγκες είμαστε.
Γι'αυτό μας κάνουν ό,τι θέλουν.
Σε τρεις μήνες θα 'ρθει πάλι η τρόικα,θα βρει μαύρες τρύπες και πάλι,και τότε θα μας στείλουν καινούριους φόρους που θα αποφασιστούν εν μια νυκτί(όπως συνέβη εν προκειμένω στη Θεσ/νίκη).

Και πάλι θα σκύψουμε το κεφάλι και θα τα πληρώσουμε;

E μάλλον τζάμπα μάγκες είμαστε.

συγγνώμη αλλά δε θεωρώ τον εαυτό μου τζάμπα μάγκα.
να ακούσω μία ωραία και αποδοτική πρόταση αντίστασης να το κάνω. αλλά να μου κόψουν το ρεύμα ενώ έχω δύο μωρά παιδιά 2 ετών και 5 μηνών δε θα το κάνω. γιατί άκουσα στην τηλεόραση ότι θα το κόψουν το ρεύμα. να μαζευτούμε να κάνουμε αγωγή ή πώς αλλιώς το λένε για αντισυνταγματικότητα του νόμου ή ότι άλλο σκεφτούμε να το κάνουμε.
με το να δεχόμαστε αυτά τα μέτρα δηλώνουμε ότι είμαστε συνένοχοι και εγώ συνένοχή στο έγκλημα δεν είμαι. ούτε έκλεψα, ούτε μπήκα στο δημόσιο με ρουσφέτι, χωρίς προσόντα, αφήνοντας απέξω άλλους, ικανούς, ούτε πήρα μίζα, ούτε έδωσα μίζα. δεν εργάζομαι και μας ήρθε 600€ έκτακτη εισφορά με βάση το εισόδημα και υπολογίζω κανά 2000 για το ακίνητο και την κάτσαμε. επειδή βλέπεις....ξεπατώθηκαν 3 γενεές του άντρα μου και πήραν ένα οικόπεδο που όταν το πήραν ήταν κατσάβραχα και τώρα έγινε "γκλαμουράτη" περιοχή και χτίσαμε ένα σπιτάκι με χίλια βάσανα και χίλια δάνεια και ακόμα το χτίζουμε....
και το χειρότερο;;;;;χτες το αποφασίσανε, σήμερα τα θέλουνε....λές και ζητάνε φασόλια και θα γυρίσουμε τις τσέπες μας και θα τρέχουν....αν εμάς μας περισσεύανε τόσα χρήματα μέσα σε ένα-δύο μήνες δε θα το συζητούσαμε τώρα...μιλάνε σοβαρά;;
πού να τα βρει ο κοσμάκης άμεσα τόσα χρήματα;;;
είναι να τους την στήσουμε και να τους λιθοβολήσουμε...
πάμε όλοι σύνταγμα την κυριακή;;;;;

summer99
16-09-11, 17:00
Για την αποζημίωση το γράφει ρητά ΚΑΙ πάνω στην ειδοποίηση. Πρέπει να πάτε στη ΔΟΥ για να ζητήσετε νέα εκκαθάριση. (Μπαίνει στο ίδιο κουτάκι με άλλα ποσά που δεν απαλλάσονται και το πρόγραμμα που κάνει αυτόματα την εκκαθάριση δεν μπορεί να το ξεχωρίσει)

summer99, γραφει στο εκκαθαριστικό ότι όσοι έχουν πάρει αποζημίωση να περάσουν από τη ΔΟΥ τους για νέα εκκαθάριση.


Θα πάει ο άντρας μου, να ζητήσει νέα εκκαθαριση και πάλι όμως θα μας βγει να πληρώσουμε. Πού θα τα βρούμε, θα τα κόψουμε από κανένα δέντρο; Με δύο παιδιά, ο άντρας μου άνεργος (δουλεύει τώρα εποχικός μέχρι τέλος Οκτώβρη από τον Ιούλιο δηλ. 4 μήνες) και μετά πάλι χωρίς δουλειά. Δε θέλω να πληρώσω γιατί και τη δόση που θα δώσω, 300 ευρώ τα χρειάζομαι για άλλες ανάγκες. Ας διαμαρτυρηθούμε όλοι, να πληρώσουν αυτοί που τα φάγανε. Ντροπή τους πια. Να φύγουν από δω.
Και ακόμα δε μας ήρθε το χαράτσι της ΔΕΗ

butterfly_butterfly
16-09-11, 17:04
Μας ηρθε κι εμας η εκτακτη 1235 ευρω. Μια χαρα.Ειχαμε κατι αποταμιευσεις που δεν ξεραμε τι να τις κανουμες. Μας πιανει και ο φορος για τα ακινητα κανενα 700 αρι. Ολα τελεια. Οσο για την εισφορα αλληλεγγυης κι εγω πρωτη φορα την ακουω βρε παιδια. Τοσα χρονια στον ιδιωτικο τομεα ξερω για την εισφορα του ΙΚΑ και το φορο. Τωρα μας κρατησαν τη διαφορα του φορου, 0,5% εισφορα υπερ οαεδ και 1% εισφορα αλληλεγγυης.Μας ειπαν οτι αυτο παει αναλογα το εισοδημα γιατι σε αλλους συναδελφους κρατησαν 0,5% και 2% αντιστοιχα.Και στον αντρα μου τωρα εκαναν αναλογες κρατησεις. Λετε να πληρωναμε και πριν και εμεις να κοιμομασταν ορθιοι;

#ΕΛΕΝΑ#
16-09-11, 17:15
καλα τοσα λεφτα παλι απο τα 10 000 000 πλυθισμο που θα πανε παλι??? θα ηαθελα να ηξερα...παντως ενα πραγμα ξερω ψηφισα ΠΑΣΟΚ,,,,,παρτα μην μου τα χρωσταω ηλι@@α...που τους ψηφισα,.αλλα δεν πειραζει αλλο λαθος δεν κανω.. παντως κοριτσια στειλτε καποια στην ηλεκτρονικη σελιδα της βουλης το θεμα αυτο να δουν κ λιγο τι γινεται στις οικογενειες τις ελληνικες κ που μας εχουν καταντησει αυτοι οι 300 η καλυτερα οπως ειπε η κοπελα πιο πανω ακομα κ ο αλη μπαμπα ειχε λιγοτερους απο την ελλαδα....

marchalina
16-09-11, 17:26
Εμεις δεν εχουμε εκτακτη εισφορα .Περιμενουμε το μπιλετακι της δεη
Τους ακουγα το πρωι και εκνευριστηκα τρελλα με τον εκβιασμο να κοψουν το ρευμα; οk..αφου δεν πληρωνω ας μου τα βαλεις στην εφορια..αλλα το ρευμα τι σχεση εχει;;;; Ειδικα αν παω και το πληρωσω ξεχωριστα
Το να μου κοψουν το ρευμα δεν εχει καμια λογικη
Θα μου πειτε ..που να τη βρουμε πια τη λογικη..

tzini
16-09-11, 17:26
Εαν δεν πληρωσει κανεις τι θα παρουν:confused:

καλα τοσα λεφτα παλι απο τα 10 000 000 πλυθισμο που θα πανε παλι??? θα ηαθελα να ηξερα...παντως ενα πραγμα ξερω ψηφισα ΠΑΣΟΚ,,,,,παρτα μην μου τα χρωσταω ηλι@@α...που τους ψηφισα,.αλλα δεν πειραζει αλλο λαθος δεν κανω.. παντως κοριτσια στειλτε καποια στην ηλεκτρονικη σελιδα της βουλης το θεμα αυτο να δουν κ λιγο τι γινεται στις οικογενειες τις ελληνικες κ που μας εχουν καταντησει αυτοι οι 300 η καλυτερα οπως ειπε η κοπελα πιο πανω ακομα κ ο αλη μπαμπα ειχε λιγοτερους απο την ελλαδα....

εαν το κανουμε αυτο,

ευχαριστως θα απαντηξω στην πιο πανω ερωτηση της παττυ.

αντονελα τζινι!!:twisted:

tzini
16-09-11, 17:36
Εμεις δεν εχουμε εκτακτη εισφορα .Περιμενουμε το μπιλετακι της δεη
Τους ακουγα το πρωι και εκνευριστηκα τρελλα με τον εκβιασμο να κοψουν το ρευμα; οk..αφου δεν πληρωνω ας μου τα βαλεις στην εφορια..αλλα το ρευμα τι σχεση εχει;;;; Ειδικα αν παω και το πληρωσω ξεχωριστα
Το να μου κοψουν το ρευμα δεν εχει καμια λογικη
Θα μου πειτε ..που να τη βρουμε πια τη λογικη..

κατσε γιατι τωρα η γενοπ δεη εβγαλε ανακοινωση,

αρνειτε να κανει τον εισπρακτωρα μεσω των λογαριασμων για το κρατος.
υπαρχουν αλλοι εισπαρκτικοι μηχανισμοι για αυτη τη δουλεια λενε.
κ αν τελικα δεν μπορεσουν να το κανουν, δεν θα διακοψουν την παροχη ρευματος στα νοικοκυρια λενε.

εχει μια λογικη. κ αυτοι δεν πληρωνουν?

marchalina
16-09-11, 17:54
κατσε γιατι τωρα η γενοπ δεη εβγαλε ανακοινωση,

αρνειτε να κανει τον εισπρακτωρα μεσω των λογαριασμων για το κρατος.
υπαρχουν αλλοι εισπαρκτικοι μηχανισμοι για αυτη τη δουλεια λενε.
κ αν τελικα δεν μπορεσουν να το κανουν, δεν θα διακοψουν την παροχη ρευματος στα νοικοκυρια λενε.

εχει μια λογικη. κ αυτοι δεν πληρωνουν?
Καλα σε αυτους δεν εχω καμια εμπιστοσυνη Κανουν μαλλον τον δικο τους εκβιασμο στην κυβερνηση για να σωσουν το τομαρι τους
Κατι μου λεει οτι σε λιγες μερες η γενοπ θα σιωπησει ξαφνικα ...αφου παρει τα ψιχουλα που θελει

Elli
16-09-11, 18:12
Ακόμα και να μην μας κόψουν το ρεύμα,αν θεωρηθούν ως χρωστούμενες οι οφειλές μας και αρχίσει το ποσό να παίρνει την ανηφόρα,τί θα γίνει??Θα φτάσουμε στο τέλος σε ένα σημείο που θα χρωστάμε και τα μαλλιοκέφαλά μας.Το ρισκάρεις να γίνει έτσι??Νομίζω πως όχι.Δυστυχώς μας έχουν βάλει στο χέρι.Αν ήταν τόσο απλό,θα το ρίσκαραν όλοι και κανείς δεν θα πήγαινε να πληρώσει,πρώτη απ'όλους εγώ.

Το ρισκάρω γιατί δεν θέλω και κυρίως δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά.
Κρατάω κάποια χρήματα στην άκρη για αυριανές ανάγκες των παιδιών και κάποια έκτακτη ανάγκη.Δεν μπορώ να τους τα χαρίσω,εφόσον δεν τους τα χρωστάω.

Εαν δεν πληρωσει κανεις τι θα παρουν:confused:


Ακριβώς αυτό.

συγγνώμη αλλά δε θεωρώ τον εαυτό μου τζάμπα μάγκα.
να ακούσω μία ωραία και αποδοτική πρόταση αντίστασης να το κάνω. αλλά να μου κόψουν το ρεύμα ενώ έχω δύο μωρά παιδιά 2 ετών και 5 μηνών δε θα το κάνω. γιατί άκουσα στην τηλεόραση ότι θα το κόψουν το ρεύμα. να μαζευτούμε να κάνουμε αγωγή ή πώς αλλιώς το λένε για αντισυνταγματικότητα του νόμου ή ότι άλλο σκεφτούμε να το κάνουμε.


Και μέχρι να εκδικαστεί η αγωγή θα τα έχουμε πληρώσει στο μεταξύ,θα τους πούμε περιμένετε λίγο να αποφασίσουμε,τί ακριβώς θα γίνει;

Και ας πούμε ότι δεν μας εκβίαζαν μέσω της ηλεκτροδότησης.Θα μπορούσαν να στείλουν μέσω της εφορίας ειδοποιητήριο(αν η ΔΕΗ αρνηθεί την είσπραξη όπως ακούγεται αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως).Και πάλι θα πρέπει να αρνηθούμε...το θέμα δεν είναι ότι θα μας κόψουν το ρεύμα(παράνομο γιατί η ηλεκτροδότηση δεν πρέπει να διακόπτεται για κοινωνικούς λόγους).

Το θέμα είναι αν μπορούμε να πληρώνουμε τα παράλογα χαράτσια που θα βγαίνουν κατα καιρούς.
Μπορούμε;Γιατί εγώ έχω αποκομίσει την αίσθηση ότι κανείς δεν μπορεί...

Παρεμπιπτόντως,κι εγώ μικρά παιδιά έχω και αυτά σκέφτομαι...

chatzico
16-09-11, 18:39
http://news247.gr/oikonomia/elleimma_maimoy_gia_na_epivlhthoyn_ta_metra.1371810.html

Ρε λες ????????????

elachl
16-09-11, 20:53
ηρθαν και σε μας τα κερατιατικα...αλλα θα παρουν τα @@@@μας!

cristina112
16-09-11, 21:07
[QUOTE=asteri2;2142906]συγγνώμη αλλά δε θεωρώ τον εαυτό μου τζάμπα μάγκα.
να ακούσω μία ωραία και αποδοτική πρόταση αντίστασης να το κάνω. αλλά να μου κόψουν το ρεύμα ενώ έχω δύο μωρά παιδιά 2 ετών και 5 μηνών δε θα το κάνω. γιατί άκουσα στην τηλεόραση ότι θα το κόψουν το ρεύμα.


Και εγώ αυτό φοβάμαι,ότι θα το κόψουν και έχω άνθρωπο με αναπνευστήρα.Εδώ μια απλή διακοπή γίνεται και τρέμει η καρδιά μου.

cristina112
16-09-11, 21:12
http://news247.gr/oikonomia/elleimma_maimoy_gia_na_epivlhthoyn_ta_metra.1371810.html

Ρε λες ????????????Όλα να τα περιμένει κανείς...αλλά και έτσι να είναι,τί αλλάζει??

Tsitsiko
16-09-11, 21:48
εμείς δεν πληρώνουμε γιατί δεν έχουμε...
σοβαρα δεν εχουμε μια στην άκρη για να δώσουμε σε αυτούς..
ας μας βάλουν φυλακή, δεν έχουμε άλλο να δώσουμε. Τι θα πάρουν?Ψυχή??
Στην τελική μου χρωστάνε την επιστροφή από τις κρατήσεις που μου κάνουν όλη τη χρονιά και δεν τη δίνουν. Επίσης θα αγνοήσουμε και τον φόρο στο ακ'ίνητο.

Έχουμε 2 παιδάκια 4 και 2,5 αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς..
Μας κλέβουν

eliana_1976_
16-09-11, 22:18
κατσε γιατι τωρα η γενοπ δεη εβγαλε ανακοινωση,

αρνειτε να κανει τον εισπρακτωρα μεσω των λογαριασμων για το κρατος.
υπαρχουν αλλοι εισπαρκτικοι μηχανισμοι για αυτη τη δουλεια λενε.
κ αν τελικα δεν μπορεσουν να το κανουν, δεν θα διακοψουν την παροχη ρευματος στα νοικοκυρια λενε.

εχει μια λογικη. κ αυτοι δεν πληρωνουν?
Τωρα θυμηθηκε ο κυριος φωτοπουλος οτι δεν το χωραει η συνειδηση οτι θα πρεπει να κοψει το ρευμα στον ανεργο στον μεροκαματιαρη στον παππου στη γιαγια. Οταν ομως εν μεσω καλοκαιριου παει κ κατεβαζει το διακοπτη της δεη κ οποιον παει ο χαρος εκει δεν υπαρχει συνειδηση απο τον κυριο Φωτοπουλο; Οταν ολοι εμεις εχουμε πληρωσει τους λογσμους μας ειναι λογικο να κατεβαζει το διακοπτη για να υπερασπιστει τα δικα του δικαιωματα; Τοτε ειναι ολα καλα; Και μην ξεχναμε οτι η Δεη εχει παρει δανειο 30 εκατ. ευρω ! Δεν υποστηριζω ολα αυτα τα μετρα που επιβαλλονται αλλα σιχαθηκα να ακουω τον καθενα συνδικαλιστη υπουργο βουλευτη να τρωγεται πανω απο τα δικα μας κεφαλια για να υπερασπιστει δικα του συμφεροντα. Που ειναι τωρα οι ελληνες αγανακτησμενοι να ξεσηκωθουν να μπουν στη βουλη κ να μην αφησουν τιποτα ορθιο; Να μην μπορει κανενας απο αυτους που μας κοροιδευουν να κυκλοφορησει στο δρομο.Πηγε ο Παπανδρεου στη ΔΕΘ και μονο τα μετρα ταξης για εκεινο το διημερο κοστισαν στο ελληνικο κρατος 2 εκατ ευρω. Ποιος θα τα πληρωσει αυτα; Αλλα αυτα ειναι ψιλα γραμματα για τον Παπανδρεου κ την κυβερνηση.

jackrussel
16-09-11, 22:36
Καλα σε αυτους δεν εχω καμια εμπιστοσυνη Κανουν μαλλον τον δικο τους εκβιασμο στην κυβερνηση για να σωσουν το τομαρι τους
Κατι μου λεει οτι σε λιγες μερες η γενοπ θα σιωπησει ξαφνικα ...αφου παρει τα ψιχουλα που θελει

ετσι ακριβως θα γινει

agentP
16-09-11, 23:18
Εγώ θα καθυστερήσω να πληρώσω και την έκτακτη (που έχει γίνει μόνιμη) εισφορά, και το τέλος επιτηδεύματος και την εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος ακινήτου με τη ΔΕΗ. Τουλάχιστον για όσο δεν χρειάζομαι φορολογική ενημερότητα και μέχρι να έρθει ο υπάλληλος της Δεη με το ψαλίδι δεν θα τους δώσω μία, πρώτον γιατί δυσκολεύομαι και δεύτερον γιατί αν δεν αντιδράσουμε όλοι μαζί, κάθε μήνα θα εφευρίσκουν κι ένα νέο φόρο. Ας τα πάρει η επόμενη κυβέρνηση, σ' αυτούς δεν δίνω τίποτα πια, αρκετά, δεν θα μας κάνουν νοικάρηδες στα σπίτια μας.

baggi
17-09-11, 02:38
Ένα λεπτο..Έχουμε ένα διαμέρισμα με στεγαστικό δάνειο. Το ακίνητο μέχρι να το ξεχρεώσουμε στη τράπεζα δεν ανήκει σ΄εμάς αλλά στην τράπεζα....σκέφτομαι εγώ τώρα γιατί να πληρώσω το χαράρσι στη ΔΕΗ για ένα ακίνητο που δεν μου ανήκει. Γιατί δεν πληρώνει η τράπεζα..?????????

kel
17-09-11, 02:38
Δεν ξερω αν προσεξατε αλλα απο τον Ιουλιο μας κρατανε περισσοτερα χρηματα για φορους απο το μισθο μας επειδη το αφορολογητο μειωθηκε απο 12000 σε 8000 ευρω. Αρα γι'αυτα τα 4000 διαφορα μας κρατουν περισσοτερους φορους. Το θεμα ειναι οτι απ'οτι μου ειπε η λογιστρια η μειωση του αφορολογητου ισχυει αναδρομικα απο 1-1-2011 και οτι στο τελος του χρονου θα μας κρατησουν αναδρομικα για τους 6 πρωτους μηνες. Εμενα μειωθηκε ο μισθος μου κατα 25 ευρω το μηνα και αλλα τοσα του συζυγου μου. Δηλαδη το χρονο θα κρατησουν απο ενα ζευγαρι επιπλεον φορο λογο αμειωσης του αφορολογητου 600 ευρω. Οταν το καταλαβα οτι φετος θα πληρωσω ημιυπαιθριους, εφορια, αυξηση του αφορολογητου, εκτακτη εισφορα και φορολογια ακινητου (που το χρωσταμε και στην τραπεζα λογω στεγαστικου) μου ερχεται το εγκεφαλικο. Εντωμεταξυ εχω προβλημα υγειας και πληρωνουμε ιδιωτικη ασφαλεια
Δουλευω απο τις 8 το πρωι μεχρι τις 10 το βραδυ και βλεπω στο τελος να μην εχουμε χρηματα ουτε για λιγο πετρελαιο και θα τη βγαζουμε με κουβερτες το χειμωνα. Νιωθω οτι φυτοζωω. Δεν μπορω να παρω ενα βιβλιο ή να παω ενα θεατρο. Μας εκαναν να θεωρουμε ενα βιβλιο και μια εκδρομη στην εξοχη (μονοημερη μη φανταστειτε διανυκτερευση) ειδος πολυτελειας και για πλουσιους.
Ελεος πια!!!!!

sofaki1978
17-09-11, 02:40
Ένα λεπτο..Έχουμε ένα διαμέρισμα με στεγαστικό δάνειο. Το ακίνητο μέχρι να το ξεχρεώσουμε στη τράπεζα δεν ανήκει σ΄εμάς αλλά στην τράπεζα....σκέφτομαι εγώ τώρα γιατί να πληρώσω το χαράρσι στη ΔΕΗ για ένα ακίνητο που δεν μου ανήκει. Γιατί δεν πληρώνει η τράπεζα..?????????


φοβερο!!! μα ακριβως την ιδια φραση ειπε αποψε ο κουμπαρος μου :lol::lol:

sofaki1978
17-09-11, 02:43
Δεν ξερω αν προσεξατε αλλα απο τον Ιουλιο μας κρατανε περισσοτερα χρηματα για φορους απο το μισθο μας επειδη το αφορολογητο μειωθηκε απο 12000 σε 8000 ευρω. Αρα γι'αυτα τα 4000 διαφορα μας κρατουν περισσοτερους φορους. Το θεμα ειναι οτι απ'οτι μου ειπε η λογιστρια η μειωση του αφορολογητου ισχυει αναδρομικα απο 1-1-2011 και οτι στο τελος του χρονου θα μας κρατησουν αναδρομικα για τους 6 πρωτους μηνες. Εμενα μειωθηκε ο μισθος μου κατα 25 ευρω το μηνα και αλλα τοσα του συζυγου μου. Δηλαδη το χρονο θα κρατησουν απο ενα ζευγαρι επιπλεον φορο λογο αμειωσης του αφορολογητου 600 ευρω. Οταν το καταλαβα οτι φετος θα πληρωσω ημιυπαιθριους, εφορια, αυξηση του αφορολογητου, εκτακτη εισφορα και φορολογια ακινητου (που το χρωσταμε και στην τραπεζα λογω στεγαστικου) μου ερχεται το εγκεφαλικο. Εντωμεταξυ εχω προβλημα υγειας και πληρωνουμε ιδιωτικη ασφαλεια
Δουλευω απο τις 8 το πρωι μεχρι τις 10 το βραδυ και βλεπω στο τελος να μην εχουμε χρηματα ουτε για λιγο πετρελαιο και θα τη βγαζουμε με κουβερτες το χειμωνα. Νιωθω οτι φυτοζωω. Δεν μπορω να παρω ενα βιβλιο ή να παω ενα θεατρο. Μας εκαναν να θεωρουμε ενα βιβλιο και μια εκδρομη στην εξοχη (μονοημερη μη φανταστειτε διανυκτερευση) ειδος πολυτελειας και για πλουσιους.
Ελεος πια!!!!!εμενα μειωθηκε κατα 35 ευρω και του συζηγου κατα 55 ευρω (λογω της μεγαλυτερης κρατησης φορου).και σημερα μας ανακοινωσαν στην δουλεια μου οτι θα δουλευουμε πλεον 7ωρο και θα χασουμε αλλα 150 ευρω περιπου :confused::confused::confused:και να δειτε αυριο θα μου ερθει η εκτακτη εισφορα να με αποτελειωσει :|:|:|

patty1980
17-09-11, 09:45
Λεω εγω τωρα...θα κοψουν το ρευμα σε ολη την Ελλαδα:confused:Μονο αν δεν πληρωσει κανεις θα το παρουν πισω αλλα δυστυχως τον Ελληνα τον γνωριζουν καλα:(Θα πληρωσουν οι περισσοτεροι κι ας φωναζουν!!!!!

Gelaki
17-09-11, 11:33
φοβερο!!! μα ακριβως την ιδια φραση ειπε αποψε ο κουμπαρος μου :lol::lol:


Κορίτσια αυτό δν νομίζω οτι ισχύει... η τράπεζα απλώς υποθηκεύει το ακίνητο μέχρι να ξεχρεωθεί το δάνειο..αυτό δεν σημαίνει ότι ανήκει στην τράπεζα, τα συμβόλαια έχουν τα ονόματα σας και τις υπογραφές σας...

marin
17-09-11, 12:11
Για την αποζημίωση το γράφει ρητά ΚΑΙ πάνω στην ειδοποίηση. Πρέπει να πάτε στη ΔΟΥ για να ζητήσετε νέα εκκαθάριση. (Μπαίνει στο ίδιο κουτάκι με άλλα ποσά που δεν απαλλάσονται και το πρόγραμμα που κάνει αυτόματα την εκκαθάριση δεν μπορεί να το ξεχωρίσει)
Πρέπει να έχουμε κάτι άλλο μαζί μας εκτός από το χαρτί που μας ήλθε για την "εισφορά αλληλεγγύης";

eliana_1976_
18-09-11, 00:45
Ένα λεπτο..Έχουμε ένα διαμέρισμα με στεγαστικό δάνειο. Το ακίνητο μέχρι να το ξεχρεώσουμε στη τράπεζα δεν ανήκει σ΄εμάς αλλά στην τράπεζα....σκέφτομαι εγώ τώρα γιατί να πληρώσω το χαράρσι στη ΔΕΗ για ένα ακίνητο που δεν μου ανήκει. Γιατί δεν πληρώνει η τράπεζα..?????????

Γιατι στα 'ψιλα γραμματα' του συμβολαιου του καθε δανειοληπτη η τραπεζα εχει φροντισει να ξεκαθαριζει τις υποχρεωσεις του. Αλλα κανεις τελικα δεν τα διαβαζει αυτα; Φυσικα απο τη στιγμη που αγοραζεις σπιτι με δανειο εισαι υποχρεωμενος να πληρωνεις ολους τους φορους ακινητης περιουσιας ακομα κ αν ειναι υποθηκευμενο.Ειναι δυνατον οι τραπεζες να εμεναν ακαλυπτες σε τετοια θεματα.Εχουν νομικους συμβουλους. Ειναι νομιμοι τοκογλυφοι !

ΑΦΡΟΔΙΤΑΚΙ
18-09-11, 08:27
Στο δικό μας συμβόλαιο με την τράπεζα αναγράφει και μάλιστα όχι στα ψηλά γράμματα πως η τράπεζα απαλλάσσεται από έκτακτους φόρους που μπορεί να προκύψουν κτλ. ΄Αλλωστε το ίδιο έγινε και με το Κτηματολόγιο. Και πάλι ήταν αντισυνταγματικό, και πάλι το πληρώσαμε.

eliana_1976_
18-09-11, 15:37
Στο δικό μας συμβόλαιο με την τράπεζα αναγράφει και μάλιστα όχι στα ψηλά γράμματα πως η τράπεζα απαλλάσσεται από έκτακτους φόρους που μπορεί να προκύψουν κτλ. ΄Αλλωστε το ίδιο έγινε και με το Κτηματολόγιο. Και πάλι ήταν αντισυνταγματικό, και πάλι το πληρώσαμε.

Φυσικα κ προτιμας να το πληρωσεις γιατι τα χρεη παιρνουν προσαυξησεις κ σε καμμια περιπτωση κανεις δε ρισκαρει το σπιτι του.Τουλαχιστον εγω δε θα ρισκαρα να μου παρουν το σπιτι για 500-600 ευρω.Θα ζητησουσα θα δανειζομουν αν δεν ειχα απο τους γονεις μου τα αδερφια μου. Πριν 3 χρονια θυμαμαι πληρωνα δοση αυτοκινητου 235 ευρω. Παντα ομως εβαζα 250 ευρω. Καποια στιγμη σριμωχτηκα παρα πολυ κ δεν κατεβαλλα μια δοση.Η διαφορα ηταν 0,31 λεπτα η τραπεζα μου εστειλε επιστολη να τα καταβαλλω αμεσα γιατι θα προχωρουσαν σε νομικες διαδικασιες κατασχεσης. Μιλαμε για 0,31 λεπτα.Πηρα την τραπεζα τηλ κ γιναμε μπουκιες φυσικα. Απο τοτε δεν εχω καθυστερησει ουτε αφησε απληρωτη καποια δοση.

zouzounel
19-09-11, 10:42
Τα επιδόματα τετραπληγίας??

αν μαθεις, πες μας
και μενα η μητερα μου παιρνει επίδομα νεφροπαθων, δεν ξερω αν φορολογείται

Tι έγινε, πήγες τελικά;

δες το μήνυμα 148, σελιδα 3

Eleftheria
19-09-11, 11:13
Δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα τα posts.
Σε περίπτωση που δεν έχει συζητηθεί:
Αν τυχόν κάποιος αποφασίσει να πληρώσει, να καταθέσει και τη ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ για την έκτακτη εισφορά!

xena
19-09-11, 11:40
Δήλωση ρητής επιφύλαξης: κι εμένα μου ήρθε με mail. αλλά πιστεύει κανείς πως θα δικαιωθούμε ποτέ;
Αφού δεν υπάρχει πια δημοκρατια ούτε δικαιοσύνη. Η Χούντα απ' ότι ακούω ήταν πιο δίκαιη. Τώρα έχουμε Μοναρχία να το πω; Μπα... μάλλον Τυρρανία; κάπως έτσι μπορείς να πεις το Ελληνικό πολίτευμα. Η Δημοκρατία ψόφησε.
Διαρκώς βγάζουν αντισυνταγματικούς νόμους και κάνουν παράνομες ενέργειες.

Η δικαιοσύνη κοιμάται όρθια και το μόνο που την απασχολεί είναι ο παχουλός μισθός της.
Η εκκλησία το'χει βουλώσει για να μην την πιάσουν στο στόχαστρο (αφού έχει για να θρέψει 10 γεννιές τζαμπατζήδων βουλευτών)

Και πάνε βουρ να εξαθλιώσουν την χώρα για να μπορέσουν να την κατάσχουν και να την εξαγοράσουν φτηνά. Είδαμε τόσα σκάνδαλα και τα χέρια μας είναι δεμένα! Πόσοι απ' το σόϊ του Παπανδρέου έχουν τζογάρει στην πτώχευση; θυμάστε; Είδαμε τώρα και το φιάσκο με το μαγείρεμα των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για να μπουμε τάκα τάκα στο ΔΝΤ...

ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ :twisted:

andigo
19-09-11, 11:46
Καλημέρα. Μία βοήθεια γιατί από τα πολλά απανωτά χτυπήματα έπαθα black out:
Την έκτακτη εισφορά την κατάλαβα (αλήθεια είναι ποσοστό επί των καθαρών εισοδημάτων ή των μικτών;)
Το χαράτσι στα σπίτια μέσω της ΔΕΗ το κατάλαβα.
Το 2% αλληλεγγύης το κατάλαβα (το περιμένω αυτό το μήνα και τους επόμενους στο μισθό μου αναδρομικά από 1η Γενάρη).
Το πρόστιμο των ημιυπαιθρίων το κατάλαβα (γιατί βιάστικα να τους δηλώσω δεν κατάλαβα)
Και πάνω που είχα καταλάβει το ΕΤΑΚ ακούω για Φ.Α.Π. και δεν βγάζω άκρη. Ποια η διαφορά τους; Τα πληρώνουμε και τα δύο;

zouzounel
19-09-11, 11:48
Δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα τα posts.
Σε περίπτωση που δεν έχει συζητηθεί:
Αν τυχόν κάποιος αποφασίσει να πληρώσει, να καταθέσει και τη ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ για την έκτακτη εισφορά!

Και πού θα το καταθέσουμε?
Και πώς θα αποδείξουμε ότι το καταθέσαμε? Θα παρουμε αριθμό πρωτοκόλλου?
Καποιος πρεπει να το παραλαβει, ετσι δεν ειναι?

neta37
19-09-11, 12:10
το επομενο χαρατσι που περιμενουμε ειναι ο φορος για το οξυγονο που αναπνεουμε!!!!!! ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!!! :evil:

xena
19-09-11, 12:11
Μήπως εάν έχουμε δυο copies και υπογράψουν στον δικό μας ότι παρελήφθη;

Δείτε πάντως κι αυτό:
http://denplirono.wordpress.com/

Ξέρεις κανείς εάν προγραμματίζεται τίποτα στο Σύνταγμα πάλι; ή εάν έγινε εχθές συγκέντρωση όπως λέει;